Hemtjänstarbetare i stad, på landet...

Stoppa övervakningen av hemtjänstarbetare! Ge oss de andrum och kisspauser vi har rätt till! Så låter det på Facebooksidan Hemtjänstupproret. Anställda i hemtjänsten i Umeå och Stockholm berättar här om deras villkor.

Sara Wikman
Umeå kommuns hemtjänst
Tavelsjö

sara_wikström_web

Vårt upptagningsområde ligger i Tavelsjö utanför Umeå och det tar ungefär en halvtimme att köra från ena ändan av området till andra. Här är det krav på att personalen ska ha körkort och det är nog en skillnad mot att jobba i stan där flera vårdtagare kan bo i samma trappuppgång.

Dagarna ser väldigt olika ut beroende på hur många vårdtagare vi har, men det brukar bli tio, tjugo besök varje dag. Jag trivs i stort sett bra. Visst kan det vara stressigt men periodvis är det väldigt lugnt.  När jag började var körtiderna inbakade i den tid vi hade avsatt för varje vårdtagare. Det fungerade inte så bra, men ändrades till slut. Arbetsmiljön kan nog vara tuff för den som är i behov av rehabilitering och som inte kan jobba fullt ut.

Jag tycker att den viktigaste frågan för oss i Tavelsjö är självorganisering. Vi som jobbar härute vet bäst vad som behöver göras och det vore härligt om vi kunde få planera tillsammans istället för att en chef ska komma hit någon gång i månaden. En annan viktig fråga tycker jag är hur facket får med de som inte orkar kämpa så mycket själva, som kanske är sjukskrivna eller deltidsarbetslösa. Det är lätt att det blir mycket fokus bara på själva arbetsplatsen, på de som är där på heltid.   

Under den tid jag jobbat har det inte skett några större organiseringsförsök, men det har nog funnits goda möjligheter för det har varit mycket strul med scheman och vi har inte blivit tagna på allvar. Vi som jobbar i hemtjänsten borde stå på oss mer.  Det finns ju syndikalister utspridda lite här och var så vi får leta reda på varandra och prata.

Seif Bouzid
Aleris hemtjänst
Södermalm, Stockholm

seif bouzid_web

Jag jobbar kväll och kommer in för rapportering 16.00. Det är nästan alltid ändringar i schemat. Ofta läggs det in nya pensionärer i schemat vilket innebär merarbete för oss som måste läsa in oss på denna nya persons behov. Sedan ska man plocka nycklar, ofta har de inte kommit in från dagpersonalen ännu p g a alltför belastade scheman. Finns inte larmnyckel att tillgå blir man försenad eller så man får komma tillbaka och hämta nyckeln senare och förlorar tid och kraft på att gå fram och tillbaka.

Även att leta upp larmnyckeln tar energi då det inte finns någon logisk koppling mellan nyckelnumret och larmnyckelnumret för en och samma pensionär, utan man måste in i en nyckelpärm för att finna det. I värsta fall är det fyra av sex personer som har detta problem på kvällen. Det är inte ovanligt att två personer i kvällsgruppen får inleda kvällen med denna stress.  På en kvart ska vi hinna med rapportering, nyckelhantering, inhämtning av larmtelefon (återigen från dagpersonal) samt eventuella telefonsamtal som ska göras till pensionärer innan man går ut. Fem minuter senare ska vi vara igång hos den första pensionären. Detta är början på nästan varje kväll, alla blir alltid berörda av strulet för vi får lägga om schemana så att de passar.  Jag tror det är stor skillnad mellan villkoren på olika orter, jag tror det är mindre hets i kommuner som vägrar LOV (Lagen om Valfrihetssystem). Kanske varierar också resurserna beroende på hur rik kommunen är.

Den viktigaste fackliga frågan tycker jag är arbetsmiljön. Stressen och underbemanningen är stora problem. Arbetsmiljön är skit och jag är sjukskriven igen på grund av stressymptom. Vår driftsektion har just nu en oavslutad arbetsmiljöförhandling och personligen kommer jag att sätta igång med att kräva en rehabiliteringsplan av min chef. Vi har också en löneförhandling som vi vill göra gemensamt, när kraft finns. Just nu har luften gått ur några av oss efter nio timmars förhandlingar med en arbetsköpare som är cynisk, och medarbetare som inte vill vara solidariska, när de ändå sett att vi förändrat en del saker som t ex jourtidsersättning på rasten. En av oss i driftsektionen har dock varit drivande i Hemtjänstupproret på Facebook som vänder sig till alla hemtjänstare i hela Sverige. Hemtjänstupproret var på ett möte med Äldreförvaltningen och vi får se vad som kommer ut av det.

Jobbar du inom hemtjänsten? Gilla sidan Hemtjänstupproret på Facebook och diskutera där med kollegor i hela landet.