Hälsning till Syndikalistiska Ungdomsförbundets 20-årsjubileum

Med anledning av Syndikalistiska Ungdomsförbundets 20-årsjubileum sänder SAC Syndikalisterna följande hälsning.

Hälsningen lästes upp på plats på jubileumsfirandet i Uppsala av SAC:s generalsekretare Liv Marend.

”Kamrater, systrar och bröder!

20 år har gått sedan Syndikalistiska Ungdomsförbundet såg dagens ljus. Ni har gjort ett fantastiskt arbete som saknar motstycke i modern tid.

Ungas organisering är en nyckelfråga i klasskampen. Det är en utmaning att få till kontinuitet, då det hela tiden kommer nya generationer - något som ni lyckats med. Många av er har spelat en avgörande roll vad gäller utveckling och fortlevnad för SAC. Ert engagemang har varit avgörande för vår gemensamma framtid. Vi hoppas på ett fortsatt och fördjupat samarbete.

All lycka och välgång i ert fortsatta viktiga arbete! Tack för att ni håller hoppet uppe i tunga tider som dessa och vägrar ge upp.

För revolution i vår livstid,

Rödsvarta gratulationer

Liv Marend

Generalsekreterare

SAC-syndikalisterna”