G4S anmält för sexuella trakasserier

Mångåriga sexuella trakasserier på säkerhetsföretaget G4S har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Anmälan sker efter att facket har påtalat allvarliga brister i arbetsmiljön och företagets agerande.

En kvinnlig anställd på säkerhetsföretaget G4S Cash Solutions AB har anmält mångåriga sexuella trakasserier på arbetet till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Kvinnan, som är medlem i Stockholms LS av SAC, anför i anmälan att hon genom åren upprepade gånger fått utstå grova och ovälkomna närmanden från både chefer och medarbetare. Även andra kvinnor har drabbats av den sexistiska arbetsmiljön.

Förekomsten av sexuella trakasserier på G4S har flera gånger påtalats för ansvarig ledningspersonal, utan att leda till nödvändiga åtgärder. Tvärtom har uppmärksammandet av missförhållandet lett till mobbning och utfrysning av kvinnan och hennes sambo som arbetar på samma arbetsplats.

Allmänna Branschsyndikatet i Stockholm menar att arbetsmiljön på G4S har urartat till en nivå där sexistiska kränkningar blivit till vardag. Vidare har företaget brustit allvarligt i sitt ansvar att utreda förekomsten av diskriminering. Förhandling har genomförts med G4S som nekar till anklagelserna.

– Enligt diskrimineringslagen är en arbetsköpare skyldig att grundligt utreda alla fall av diskriminering av anställda, men vi anser inte att detta har skett på G4S, säger Per-Anders Svärd från Allmänna Branschsyndikatet.

Diskrimineringslagen säger också att företaget har en skyldighet att motverka repressalier mot anställda som lyfter upp och kritiserar missförhållanden. På G4S har påpekandet av de sexuella trakasserierna lett till ytterligare svårigheter för anmälarna. Bland annat har en teckning av pornografisk karaktär föreställande kvinnan och en annan anställd lämnats i sambons skåp på arbetet, och papper har stoppats i dörrlåsen på parets bil när den varit parkerad i anslutning till arbetsplatsen.

– Att arbeta under sådana här förhållanden är oacceptabelt. Det vilar ett tungt ansvar på företagsledningen att komma tillrätta med dessa kränkningar och den osunda arbetsmiljön på G4S över lag, säger Per-Anders Svärd.

Kvinnans anmälan behandlas just nu av DO, och hon bistås i ärendet av den fristående Byrån för lika rättigheter.

Se inslaget på TV4 nyheterna