Gävle syndikalistiska kvinnoklubb 1937-1968

Anna Jörgensdotter gör nedslag i lokalhistorien.

Gävle syndikalistiska kvinnoklubb startar 16 februari 1937. Ett åtagande är att sprida syndikalistisk litteratur och Arbetarens måndagsnummer. Rubriker på diskussionsmöten och föredrag är till exempel: ”Kvinnor i förvärvsarbete”, ”Är husmoderns arbete att jämställas med mannens?”, ”Vad kunna vi göra för de syndikalistiska idéernas spridande?”, ”Kvinnlig inställning till strejk och blockad”. Det anordnas studier i mötesförhandlingar. Insamlingar till Spanien, Väsby sanatorium, enskilda behövande. Amatörteater, talarkurs, mötesteknik, bokcirklar.

Sexualrörelsen och barnrörelsen

År 1937 är de huvudsakliga diskussionsfrågorna Sexualrörelsen och Barnrörelsen (Barnrörelsen skulle vara ett alternativ till söndagsskolan). På långfredagen 1938 anordnas en fest där Rudolf Berner talar om det Spanska folkets utveckling och särskilt ägnar sig åt den spanska kvinnans befrielsekamp. Kvinnoklubben säljer handarbeten och Spanienkort. Cirkulär, samma år, handlar om Spansk jätteaffisch, affischen ”Spanien förråddes”, röda majblommor, Arbetares majnummer, socialistiska sånger, samt åskilliga flygskrifter. ”För de kämpande spanska kamraterna har LS o Kvinnoklubben företagit insamlingar med goda resultat.” Vidare har en filmförevisning om det kämpande spanska folket visats på Roxy biografen. Nettobehållning: 236 kronor.

1940 ansluter sig klubben till RFSU. 1941 diskuteras ”Ett eller fyra barn” utifrån makarna Myrdals broschyr, samt ”Ska vi föda barn för att samhället ej ska dö ut?”. Det samlas in pengar till Norgehjälpen liksom till de kamrater inom SAC som hållits fängslade pga den skärpta tryckfrihetsförordningen. 1942 diskuteras Sveriges neutralitet. Uppläsning ur ”Nazismen i Sverige”. Dansafton i Bomhus. Sedvanlig kamratfäst. Under året har klubben uttalat sin protest mot judeförföljelsen men även över det omänskliga behandladet av folk i de ockuperade länderna. 1943 tillsätts en särskild agitationskommitté. Diskussionsämnena lyder: ”Kvinnan som konkurrent till mannen på arbetsmarknaden”, samt ”Humanism”. 1944: ”Krigets åskor rulla vidare. Och freden tycks mer fjärran än någonsin”. 1945: ”Krigets åskor har tystnat. Åter är det fred i världen, å slut på miljoner människors lidande. Ockuperade land å deras människor har åter blivit fria. Men för hur länge, om vi inte enar oss å reser oss mot det kapitalistiska samhället å militarismen. Därför må vi hoppas att vi skall kunna sprida de syndikalistiska idéerna ut över världen, till alla folk och alla land, då först kan vi få fred på jorden.” Samma år tas tidningen Atombomben hem till alla medlemmar.

 

”Freden, Friheten och Framtiden”

1952: Föredrag på Stora Torget över ämnet ”Freden, Friheten och Framtiden”. Kvinnoklubben har deltagit i SAC:s agitationsvecka, i Pressbyrån och tidningsaffärer förhört sig om tidningen Arbetarens försäljning och delat ut måndagsnumret av tidningen till Gefle Galvaniseringsfabrik och till Stuveriarbetarna. 1953: Artiklar i tidningen Brand: ”Köket och kärleken”, samt ”Är nutidsjäktet nödvändigt?”. 1954: Den intima sammanhållningen ha stärkts genom den sy- och läsecirkel vilken startats. Medlemsantalet vid årets slut 23 st. Föreläsning i abortfrågan. Kollektivanslutning till ”Mellanfolkligt samarbete för fred.” 1957: Klubben firar tjugo år. ”Vi är medvetna om att fred o frihetsträvandena bör föras allt intensivare. Vi ser orosmolnen bli mörkare o mörkare, nya problem dyker upp allt eftersom tekniken skapar fram nya farligare vapen. Vi får ej förtröttas utan fortsätta och genom vår måhända ringa insats ändock visa att vi ej har förlorat tron på den goda vilja som dock finns hos människorna”. 1962 byter klubben namn till Kvinnoklubben Kamratringen. 1964: Under året har vi träffats vid syjuntor och det har bjudits på sillsexa. 1967: ”Möten har hållits i den mån det gått att ordna enär vi är så några medlemmar. Vid årsslutet var medlemsantalet 6 och inget samarbete har det varit från Distriktet utan istället har vi distriktet att tacka för de två medlemmar som begärt utträde under året. Det är svårt att få nya medlemmar, det är så mycket annat som lockar nu för tiden.”

Utdrag ur Anna Jörgensdotters 1:a Maj-anförande på Joe Hillgården 2013

.

annajorgensdotter

Anna Jörgensdotter, Gävle LS, är författare och frilansskribent