Fristads kläder i facklig blockad av SAC Syndikalisterna

Fristads kläder i facklig blockad av SAC Syndikalisterna

Onsdagen den 17 juni genomförs fackliga blockader mot Fristads i Borås av SAC Syndikalisterna. Bakgrunden är ett ifrågasatt varsel om uppsägning pga arbetsbrist av 65 anställda varav en del är anslutna till SAC. IF Metall har dock godkänt både arbetsbrist och varsel.

SAC anser att arbetsbristen inte är ekonomiskt och organisatoriskt motiverad och att Fristads inte motiverat frångåendet av turordningen. Fristads har enligt SAC även utdelat obefogade varningar till medlemmar som varit öppet kritiska till det stora varslet och menat att det inte är ekonomiskt motiverat.

- Enligt en arbetsmarknadsanalys av bemanningsföretaget Proffice har var tredje chef i Sverige uppgett att de varslat anställda utan att det varit ekonomiskt motiverat. Lika stor del har uppgett att de passat på att bli av med anställda som de inte anser bidrar tillräckligt till produktionen. Detta gäller förstås också Fristads. Vi är övertygade om att Fristads i nuläget knappast har arbetsbrist och att de passar på att ytterligare slimma produktionen för att färre anställda skall klara av samma produktionstakt som innan. Att Fristads verkar använda den ekonomiska krisen som slagträ för att flytta fram sina positioner verkar inte bekymra IF Metall , säger Victor Mauritz, facklig organisatör för södra distriktet av SAC syndikalisterna.

- Vår konflikt med Fristads kan ses i samma sammanhang som Hamnarbetarförbundets strejker mot varslen i Göteborgs hamn och den vilda strejken på Lagena i Jordbro som bröt ut nu i måndags. Vår egna driftsektion på systembolaget har i samband med den vilda strejken även varslat om sympatiåtgärder som kommer att påverka systembolaget landet över onsdagen den 17 juni. Det kokar på arbetsplatserna i spåren av den ekonomiska krisen, säger Victor Mauritz, facklig organisatör för Södra distriktet av SAC syndikalisterna.

SAC syndikalisterna är en facklig kamporganisation. Södra distriktet av SAC är ett samverkansorgan för lokala samorganisationer i södra Sverige. Närmsta lokala samorganisation till Borås är Borås LS av SAC.

* *

*FAKTA*
Fristads hade enligt 2007 års årsredovisning en företagsvinst på 183 528 379 kronor. Denna vinst hade betalat lönerna för 65 anställda i ca 8 år. Detta beräknat på en genomsnittlig årsinkomst på 250 000 kronor plus sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. En stor del av vinsten har flyttats over till Kwintet holding AB. Till vilka av Fristads aktieägare, bonussystem och chefslöner vinsten gått till är osäkert. Det som är säkert är arbetare på golvet får betala med hälsan för ett ökat arbetstempo och arbetslöshet.

Enligt en arbetsmarknadsanalys från bemanningsföretaget proffice har en tredje del av sveriges chefer utnyttjat den ekonomiska krisen för säga upp anställda utan att det finns ekonomiska skäl. En tredjedel svarade samtidigt att de utnyttjat den ekonomiska krisen för att bli av med anställda som de inte ansett bidra tillräckligt till produktionen.

På Lagena i Jordbro pågår sedan den 14 juni en vild strejk mot att ledningen varslar anställda utan ekonomisk motivering. I detta fall har ledningen hyrt in andra anställda via bemanningsföretag som erbjuder låga löner och “flexibla” anställningsvillkor.

Södra Distriktet av SAC
c/o Jönköpings LS
Box 19, 551 13 Jönköping
E-post: sodradistriktet@sac.se
Studieorganisatör: studier.sodradistriktet@sac.se
Telefon: 036-71 32 00
Fax: 036-12 09 24