Framtidskonferens i Umeå 12/5

Välkommen till SACs Framtidskonferens i Umeå 2018!
Lördag den 12 maj arrangeras en framtidskonferens i Umeå. Konferensen kommer att fokusera på SACs framtid, visioner och strategier för facklig organisering i vår tid. Bland annat kommer den utredning om facklig mobilisering som SACs fackliga samordnare, Frederick Batzler tagit fram presenteras samt den nuvarande versionen av ”40k” -planen (dvs arbetet kring motionen ”40.000 medlemmar på 15 år” från år 2012).

Men framförallt så är konferensen ett tillfälle för dig som medlem i LS av SAC att komma och diskutera och påverka SAC framtida utveckling! Vad vill med vår fackförening? Är SAC relevant för 2020-talets svenska arbetsmarknad? Om inte- hur blir vi det?
Detta blir den första av två regionala konferenser under våren, den andra konferensen kommer ske i Göteborg den 26 maj.
Praktiskt
SAC står för resekostnader, övernattning, mat och barnvakt för den som behöver. LS ersätter sina medlemmars eventuella förlorade arbetsinkomster. 
Anmälan

Anmälan till din regionala konferens sker i första hand via anmälningsformuläret som du finner på https://www.sac.se/framtid18 och i andra hand via e-post till sekretariatet@sac.se
Sista anmälningsdag är 10 maj.
Plats
Umeå Folkets Hus
Skolgatan 59, på busstorget Vasaplan.
Schema
09:30 – 10:00: Öppnande
10:00 – 11:00: Block 1: Mobiliseringsutredningen gjord av Frederick Batzler
Om framgångsrik facklig organisering i stor och liten skala
11:15 -12:00: Block 2: Den nya planen för genomförandet av 40k-satsningen
Genomgång
12:00 – 13:30: Lunch
13:30-15:00: Block 2: Diskussion: Regionala förutsättningar för 40k-satsningen
15:45-17:45: Block 3: Diskussion: SAC om 10 år?
17:45 – 18:00: Avslutning
Sist men inte minst: Ditt deltagande är viktigt! Genom att delta i en av de regionala framtidskonferenserna bidrar du till SAC:s möjligheter att växa som organisation och åter igen bli en viktig aktör i vårt samhälle.
För övriga frågor kontakta SACs sekretariat på sekretariatet@sac.se eller skriv direkt till sebastian.alm@sac.se