Flera syndikat i Stockholm lägger sympativarsel med LO

I LO-borgen mottog avtalssekreterare Per Bardh sympativarslet från syndikalisterna i Stockholm på kvällen den 15 mars. Varslet omfattar 2500 arbetstagare och innebär att syndikalisterna är beredda att gå i strejk om något av LO:s förbund gör det.

– Vi är en medlemsstyrd fackförening och tvekar därför sällan att gå i konflikt. Som arbetare själva är vi förstås solidariska med LO:s medlemmar och när 8 av 10 säger sig vara beredda att gå i strejk är det självklart för oss att stödja dem och visa att vi är beredda på sympatistrid, säger Emil Boss på Storstockholms Allmänna Branschsyndikat av SAC.

Syndikalisternas sympativarsel betyder i vissa branscher en tydlig styrkeförstärkning av LO:s strejkvapen. I t ex Hotell- och restaurangbranschen är över 10% av alla fackanslutna löntagare i Stockholm syndikalister.

– De osynliga arbetarna såsom städare, diskare och hantlangare drar det kortaste strået i bemanningstrenden. Många utnyttjas via små bemanningsföretag som betalar svarta löner trots att kundföretagen betalat vitt för tjänsten. SAC är det enda fackförbund som organiserar papperslösa och många av medlemmarna arbetar just som inhyrda, säger Javier Placensia, styrelseledamot i Stockholms Hotell och restaurangsyndikat.

Gemensamt för syndikaten i Stockholm är erfarenheten av hur ofta LAS kringgås av arbetsgivarna och att kollektivavtalen erbjuder ett undermåligt skydd för många arbetstagare.

– Daglöneriet är tillbaka genom olika former av behovsanställningar. Ovanpå det ser vi en oreglerad bemanningsbransch skapa konkurrens mellan arbetare, förhindra bildandet av stridbara normer och pressa tillbaka lokal facklig organisering. Den oreglerade bemanningsbranschen göder också exploateringen av papperslösa arbetare. Det är viktigt att LO tar medlemmarna på allvar och inte backar i sina krav, säger Emil Boss.

Syndikalisterna deltog också i den manifestation som hölls vid LO-borgen under kvällen av det tvärfackliga nätverket Jobbupproret. Nätverket, som består av ett stort antal sektioner och fackklubbar inom Kommunal, Handels, IF Metall och Livs var där för att påminna ledningen om medlemsviljan och uppmana förbunden att inte backa i avtalsrörelsen. Även flertalet fackföreningar inom SAC deltar i uppropet. Mer info på www.jobbupproret.se.

En representant från syndikalisterna satt även med i det möte med nätverket som Per Bardh höll inne i LO-borgen. Under mötet informerade Per Bardh bland annat om att flera förbund inte kommer backa i kravet på att arbetsgivarna skall förbjudas hyra in arbetskraft så länge det finns uppsagd personal med återanställningsrätt.

För mer information om varslet, kontakta branschsyndikaten:

Storstockholms Utbildningssyndikat: utbildnings.sthlm@sac.se
Stortsockholms Vårdarbetarsyndikat: vas.sthlm@sac.se
Storstockholms Hotell och restaurangsyndikat: registro@sac.se
Storstockholms Transportsyndikat: kontakt@transportsyndikat.se