Feministisk verktygslåda: Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett problem som i första hand drabbar kvinnor. De hotar kvinnors arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter i utbildning och arbetsliv. Här ger Hilma en rad praktiska tips om hur LS och den drabbade kan agera för att bemöta problemet.

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett problem som i första hand drabbar kvinnor. De hotar kvinnors arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter i utbildning och arbetsliv. Inte förrän i mitten av åttitalet blev det officiell kunskap att tusentals kvinnor på svensk arbetsmarknad utsattes för sexuella trakasserier. Varken den dåvarande arbetsmiljölagen eller jämställdhetslagen hade med ett ord om problematiken. Detta har numera ändrats och skärpning av lagstiftningen har skett.

Sexuella trakasserier är naturligtvis en facklig fråga. Om du upplever trakasserier - ta kontakt med din LS! Sektioner, syndikat och LS kan också vara proaktiva och förebygga sexuella trakasserier på medlemmarnas arbetsplatser, t ex genom att ställa följande krav på arbetsköparen:

 • Att AK ska anta en personalpolicy som innebär att sexuella trakasserier inte tolereras på arbetsplatsen, ge exempel på vad som kan falla under begreppet, informera samtliga anställda, inklusive arbetsledare, klargör vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta mot trakasserierna.
 • Att utforma rutiner för att hantera en uppkommen situation, t ex genom att utse någon/några på arbetsplatsen dir den utsatta personen kan vända sig, vilken typ av handläggning arbetsplatsen har för såna här ärenden, t ex utredningsrutiner, vilka ska informeras, hur ska utredning gå till, hur lång tid får den ta, uppföljning av ärendet.
 • Att om den trakasserade/anklagade så önskar har fackligt ombud rätt att närvara vid samtal mellan parterna.
 • Att ett uppföljningssamtal ska göras inom bestämd tid.
 • Att även om en uppgörelse nås mellan parterna, hålls ärendet öppet i ytterligare 90 dagar och avslutas därefter om uppföljningssamtal visar att trakasserierna upphör.

 Det finns också direkt knep att ta till för att bemöta trakasserierna.

 • Sätt namn på problemet

Trakasseraren räknar oftast inte med att du ska benämna hans handlingar som sexuella trakasserier, utan hoppas på att du tiger. Genom att verbalt gå till motangrepp kan du rubba hans övertag.

 • Kritisera beteendet

Tala om precis vad du anser om trakasserarens beteende, säg att det är kränkande, hotfullt, förnedrande.

 • Säg åt trakasseraren vad du vill han ska göra!

Lämna inget utrymme för missförstånd. Säg t ex: ”Lämna mig ifred!” eller ”Rör mig inte”. Ta hjälp av kroppspråket: Se honom i ögonen. Sträck på dig. Tala med kontrollerad röst.

 • Skriv ett brev!

Om du anser det omöjligt att öga mot öga säga åt trakasseraren, eller om muntliga protester inte har verkan, kan du skriva ett brev. Skicka brevet med mottagarbevis. Spara en kopia.

 • För dagboksanteckningar

För att minnas olika händelser, kunna redogöra för ett förlopp inför en anmälan etc är detaljerad dagbok ett bra sätt att öka bevisföringen.

 • Övriga råd

Om du har möjlighet, sök upp andra kvinnor som är eller har varit i kontakt med den som trakasserar dig, fråga hur de upplever honom. Om det visar sig att ni har gemensamma erfarenheter ökar det styrkan i en ev anmälan, liksom era möjligheter att agera direkt på arbetsplatsen. På en fabrik skaffade alla kvinnor en visselpipa och när en kvinna utsattes för kommentarer, tafsande etc. blåste hon i visselpipan, och de andra kvinnorna svarade…Ge andra kvinnor som utsätts för trakasserier ditt stöd!