Fackliga julklappar på Systembolaget

Fredagen den 12 december delade syndikalister ut en facklig julklapp till alla försäljare på Systembolagen i arton städer, från Gällivare i norr till Göteborg i söder.

Utdelningen skedde exakt samtidigt klockan 17.30 i Luciarusningen och klappen innehöll information till personalen om deras rättigheter som anställda. Syftet med utdelningen var att utmana ett informationsförbud som Systembolaget utfärdat för fackföreningen.

Syndikalisterna fick ett bra bemötande från försäljarna, medan enskilda butikschefen tog lagen i egna händer. En butikschef i Visby beslagtog alla personalens julklappar med hänvisning till direktiv från huvudkontoret. Också i Eskilstuna tvingade butikschefen försäljarna att lämna ifrån sig paketen, efter att först ha försökt förbjuda personalen att ta emot dem. I Eskilstuna avhystes utdelarna från butiken, även här med hänvisning till direktiv från huvudkontoret. Polis tillkallades, men denna valde att stå neutral och inga gripanden gjordes.

– Det är pinsamt att man försökt hindra personalen att bilda sig en egen uppfattning. Att från centralt håll uppmana till förbud och konfiskering är inte seriöst. Systembolaget hävdar i och med detta ett informationsmonopol på alla nivåer inom företaget. Vi har en bra fackföreningstradition I Sverige, men nu försöker man alltså hindra kommunikation mellan anställda och mellan en fackförening och personalen, säger Emil Boss, presstalesman på DFSA.

Det direktiv som butikscheferna hänvisar till är ett utskick från Systembolagets huvudkontor, där man ger butikscheferna order att aktivt hindra alla ”syndikalister” att befinna sig i butiken och tala med de anställda. Fackföreningen DFSA (Driftsektion för Systembolagsanställda), som står bakom aktionen, bedömer att direktivet hade liten inverkan på gårdagens julklappsutdelning. I de allra flesta butiker mottogs klapparna med leenden och butikscheferna försökte inte hindra personalen att ta emot de personligen överräckta gåvorna. Såväl försäljarna som deras butikschefer är väl medvetna om de arbetsrättsliga problemen som råder inom Systembolaget.

Julklappsutdelningen kommer fortsätta på samma sätt fram till jul och kompletteras med andra aktioner. DFSA ser det som en av sina viktigaste uppgifter att sprida information och under 2009 fortsätter fackföreningen dela ut sin folder "DFSA informationsfolder 2009" och att hålla informationsträffar.

– Många av försäljarna tyckte att det var ett roligt initiativ. Julklappen innehöll bland annat ”Ett riktigt anställningskontrakt”, som försäljaren uppmanas be butikschefen att skriva på. Riktiga anställningskontrakt är något vi inte är ensamma om att tycka att det saknas inom företaget. Nu får vi se om huvudkontoret har samma humor, avslutar Emil Boss, presstalesman på DFSA.

Mer info på www.sac.se/dfsa