Fackliga blockadvakter fällda i domstol

De 26 blockadvakterna i Malmö fälldes idag av Malmö tingsrätt. Massåtalet saknar motstycke i svensk historia och den kollektiva domen är en rättsskandal.

Aldrig tidigare har så många fackliga blockadvakter åtalats och fällts i domstol. Man får gå tillbaka till 1930-talet för att hitta liknande åtal och domar i samband med strejker och blockader. Men inte ens på 1930-talet genomfördes stora massåtal som nu mot Malmö26. Då åtalades på sin höjd 2-4 personer och de fick en individuell prövning. De dömdes för sina personliga handlingar.

I domen mot Malmö26 fälls alla kollektivt, oberoende av vad man individuellt gjort sig skyldig till eller ej. Sådana domar hör inte hemma i en rättsstat och strider mot svensk rättspraxis.

Bakgrunden är en facklig blockad hösten 2006 mot en restaurang i Malmö. Blockaden angreps och upplöstes av polisiärt övervåld med bl a pepparsprej. Polisen har kritiserats för detta ingripande, men de enda som åtalas är de misshandlade blockadvakterna.

Sverige har tidigare haft rykte om sig för att vara ett land där fackliga rättigheter respekteras. Detta verkar nu i snabb takt hålla på att förändras. Polisen ingriper allt mer och håller på att överge den tidigare praxisen med att staten ska förhålla sig neutral vid arbetsmarknadskonflikter.

Samtidigt sluter rättssystemet upp bakom polisens ökade brutalisering och användande av pepparsprej mot helt fredliga blockadvakter.

Under 2007 och 2008 har åklagarmyndigheter runt om i Sverige lagt extra resurser på att utreda och försöka lagföra fackliga blockader i något som ser ut att vara en samordnad aktion.

Det är med oro vi ser på utvecklingen med en ökande kränkning av fackliga rättigheter, kollektiva domar och brutala övergrepp på fackliga blockadvakter.

Konsekvenserna av domen i Malmö tingsrätt rimmar ganska illa med påståendet att Sverige skulle vara en demokratisk rättsstat och förebild i världen. I Sverige måste fackligt aktiva uppenbarligen räkna med att engagemanget kan resultera i både misshandel och kollektivt åtal.

Att tingsrättens dom är politisk blir väldigt tydligt med formuleringar som "att upprätta en spärrande strejkvaktkedja utanför en arbetsplats är däremot otillåtet". Tankarna går närmast till den gamla Åkarpslagen som vi trodde försvann 1938.

Se även Malmö 26:s kampanjsida