Facklig seger på Systembolaget

Nyanställningsblockad, flygbladsutdelningar och flertalet förhandlingar fick Systembolaget att backa i kontraktsfrågan.

Idag, 1 april, har deltidskontrakten höjts för tre medlemmar i SAC-sektionen DFSA i Stockholm. En förutsättning för den positiva utgången är att Systembolaget inte moraliskt kan försvara de otrygga anställningarna, menar SAC.

SAC:s sektion på Systembolaget, Driftsektion för Systembolagsanställda (DFSA), har i över ett år kämpat för sina medlemmars rätt till deltidskontrakt som motsvarar deras faktiska arbetstid. I mars 2008 höjdes ett kontrakt från fyra till tjugo timmar i veckan och från och med april 2009 höjs ytterligare två medlemmars kontrakt från tolv till tjugo timmar i veckan.

Den senaste höjningen gäller en medlem som under sju år arbetat dubbelt så mycket som det stått på anställningskontraktet. Efter många förhandlingar, flygbladsutdelningar i flera städer och en nyanställningsblockad mot den aktuella butiken har nu Systembolaget gått med på att höja kontraktet, samt flera andra låga kontrakt på butiken.

– Det borde vara självklart att man har kontrakt på den tid man arbetar, men så ser det vanligtvis inte ut på Systembolaget. Nu har vi höjt tre kontrakt på samma gång, vilket så klart känns väldigt bra för oss som ny fackförening på Systembolaget, säger Nadja Fransson från DFSA.

Det är inte första gången syndikalisterna på Systembolaget vinner en konflikt. Förutom de höjda kontrakten vann DFSA vid midsommar förra året en uppmärksammad lönestrid genom lastbilsblockader mot Systembolag i tretton städer. Fackföreningen har även varit drivande i lokala arbetsmiljöfrågor och har genomfört en rikstäckande informationskampanj om de otrygga anställningarna.

– Vår informationskampanj ”Bolaget har satt behovsanställning i System” handlar om att Systembolaget har hittat ett sätt att kringgå arbetsrätten och kampanjen måste ses som en viktig del i den positiva utgången i de här kontraktsärendena. Det är svårt för Systembolaget att försvara sina otrygga anställningar rent moraliskt, säger Nadja Fransson från DFSA.

– De tre arbetskamraternas situation är precis de missförhållanden som vi tar upp i vår informationskampanj. Deras situation är klart förbättrad nu, men många fler står på tur, avslutar Nadja Fransson från DFSA.

Mer info: http://driftsektionforsystembolagsanstallda.blogg.se/

Driftsektion för Systembolagsanställda
 (DFSA) är en fackförening av Systembolagsanställda för Systembolagsanställda. Vi har en plan demokratisk struktur och organiserar oss över hela landet inom fackförbundet SAC Syndikalisterna. Vi är stolta över Systembolagets alkoholpolitiska uppdrag och vill att Systembolaget ska vara en bra och trygg arbetsplats.