Facket tillbaka på verkstadsgolvet

På Sodexos verkstad i Hallonbergen jobbar ett trettiotal tekniker med att montera, reparera och anpassa hjälpmedel åt handikappomsorgen. För två år sedan bildade Pieter Fritthioff och Morteza Momtaheni en driftsektion tillsammans med två kollegor. Sedan dess har det varit fullt fackligt ös.

Det var när ledningen slutade involverade personalen i besluten som det tände till. Teknikerna bjöd in flera olika fackföreningar till ett möte och representanter från Solna LS kom till verkstaden (se tidningen Syndikalisten # 6 2012). Efter några möten bildades en driftsektion som idag har sex medlemmar. En av de viktigaste frågorna har varit den psykosociala arbetsmiljön, något driftsektionen varit drivande i att förbättra. Morteza förklarar hur det gick till.

- Vi gjorde en enkätundersökning med utgångspunkt i Sodexos egen värdegrund och frågade kollegor på alla avdelningar hur väl de kände att företaget levde upp till de fina orden. De sjuttio- åttio svaren vi fick in var inte så positiva.

Ledningen gick i taket. De påstod att det var olagligt att dela ut papper på lunchen, men sektionen lät sig inte skrämmas och företaget kände sig tvungna att göra en egen undersökning.

- Resultatet var ännu värre än vår utredning. Chefen lovade att ta itu med problemen och det har blivit bättre, även om det fortfarande finns mycket att göra.

Medlemmarna i sektionen har hunnit med mycket på två år och det här skulle kunna bli en mycket längre artikel. Bland annat, berättar Pieter, har de sett till att två personer fått behålla jobben.

- En kollega anställdes med dealen att han skulle bli chaufför så snart han tagit körkort, men innan han kört upp blev chefens son intresserad av jobbet varpå kollegan blev uppsagd. Då förhandlade vi så länge, flera månader, att kollegan hann ta sitt körkort och då försvann ju argumentet för att han skulle bort.

Det är Vision som har kollektivavtalet på verkstaden men insynen i vad som pågår mellan ombudsmannen och cheferna är begränsad. Syndikalisterna ville ta reda på hur det gick till när Vision förhandlade bort de extra semesterdagar som tidigare delades ut vid fyllda fyrtio år. Då lades locket på och protokollsbilagorna visades inte upp för någon, inte ens för Visions egna medlemmar. Driftsektionen gjorde Vision-medlemmarna uppmärksamma på mysteriet och lät även kopiera upp ombudsmannens visitkort till dem så att de skulle kunna få kontakt med sin representant. Efter påtryckningarna har Vision valt att säga upp sitt avtal och omförhandla det och ombudsmannen har försökt övertyga driftsektionens medlemmar att byta fack. Pieter fick erbjudandet över telefon.

- Han framhöll faktiskt hur bra kompis han var med chefen. Då sa jag till honom att jag har jobbat fackligt i över trettio år och inte imponeras av sånt snack.

Morteza blev uppvaktad på verkstaden.

- Jag pekade på min SAC-pin på arbetsskjortan och sa: Titta här. Här sitter min stolthet.