Facket som förändrar Umeå Campus

Driftsektionen på Umeå universitet arbetar med en kampanj för solidarisk lönesättning. Initiativet är populärt och redan i planeringsstadiet har sektionen fått ett tiotal nya medlemmar.

På Umeå universitet råder individuell lönesättning för adjunkter, disputerade forskare och lärare. Många anställda är kritiska till modellen och driftsektionen arbetar därför på ett förslag på ett mer solidariskt upplägg.  Fredrik Holmqvist är doktorand och aktiv i kampanjen.

-I korthet är tanken dels att skapa debatt och opinion mot de individuella lönerna, dels att uppmärksamma sektionen som ett fackligt alternativ till framför allt den dominerande men hopplöst menlösa fackföreningen Sulf (Saco) som ofta bekräftar universitetsledningens personalpolitik mer än vad många prefekter (institutionschefer) gör, säger han.

Foldrar och flygblad

Idag har sektionen 51 medlemmar och ambitionen är att medlemsantalet ska passera hundrastrecket år 2016. Det senaste året har medlemmarna arbetat fram agitationsmaterial som både rör kampanjen som sådan och sektionen som fackligt alternativ.

Själva kampanjen mot IV-löner består av ett häfte med titeln ”Individuell lönesättning. Kritik och alternativ” samt flygbladet ”Solidarisk lönesättning”. Sektionen har också tagit fram ett mer allmänt informationsmaterial om sin verksamhet i form av två flygblad och två foldrar.

- Planen är att koncentrera agitationen på en fakultet per termin, med start på humanistisk fakultet, och med en utvärdering efter varje avslutad kampanjtermin. Mer konkret ska vi sprida det nämnda materialet samt anonymiserade lönelistor där befattning och lön framgår. Vi ska också ha ett öppet lunchmöte med gratis baguetter där vi presenterar både sektionen och våra förslag till kollektiv lönesättning, säger Fredrik Holmqvist.

Medlemstillströmning

Redan nu, under planeringsarbetet, har sektionen fått ett tiotal nya medlemmar. Fredrik tror att en del av förklaringen är att medlemsaktiviteten ökat på grund av den positiva stämningen i sektionen och att man arbetar mycket med kunskapsspridning.

- Det är viktigt att en sektion hela tiden arbetar offensivt med någon kollektiv fråga och inte bara med defensiva fall. Annars riskerar sektionen att bli mindre relevant för arbetskollektivet och i slutänden krympa medlemsmässigt, säger han.