Förtroendeuppdrag i LS - du behövs!

Är du intresserad av att sitta i styrelse för din Lokala Samorganisation?

Just nu är det årsmötestider i de lokala samorganisationerna, LS, runt om i landet. SAC är en basdemokratisk fackförening som går runt på ideella krafter. Om du är intresserad av att sitta i LS styrelse eller aktivera dig inom till exempel studieverksamheten - kontakta din LS. Tillsammans bygger vi en fri, kämpande fackförening!