Första maj 2021

Fortfarande, är ingenting sig likt. Detta är andra året som vi inte samlas på Första maj för att tillsammans tåga stad och rike runt. Andra året i rad som våra tal förpassas till internet och våra demonstrationer ersätts med videofilmer av tomma torg. Men Första maj är endast en av årets 365 dagar. Kampen för ökat demokratiskt inflytande över företagsekonomin fortlöper alla årets dagar och under det gångna året har våra medlemmar återtagit miljontals kronor av sina chefer i stulna löner och i skadestånd.

I Örebro, Helsingborg och Linköping finns idag LS av SAC som tidigare inte fanns och i Husby i norra Stockholm är vi med och driver ett framgångsrikt socialt center.

Sedan ett år tillbaka har vi vunnit flera betydande segrar i Arbetsdomstolen. Bland annat det uppmärksammade tornväktarmålet mot Ystads kommun, som begränsar kommuners möjlighet att utnyttja timanställda.

Kampen fortsätter, varje dag. På allt fler arbetsplatser höjs nu röster från golven. De gamla stora fackens tid må vara till ända. Men vägen mot en mer rättvis och hållbar värld, med chans att klara av klimatmålen som krävs för att rädda vår planet, går alltjämt via arbetsplatskampen. Den ekonomiska maktkampen över det gemensamma arbetets frukter.

Så det viktiga är inte nödvändigtvis vilken organisation du är medlem i. Det viktiga är hur du tar ditt sociala ansvar. Hur du behandlar dina medmänniskor. 

För så enkelt är det när vi kokar ner all höger-vänsterretorik till vad de faktiskt betyder. Gemenskap eller konkurrens?

Jag vet vilken väg jag föredrar av dessa för jag vet att gemenskapen är så oerhört mycket starkare än den individuella konkurrenskraften. Det är med andra ord inte moralen som gör demokratin starkare än diktaturen. Det är det numerära överläget, majoritetsmakten. Och det gäller även för arbetsplatsen.
Men bara om vi kämpar tillsammans!

För största möjliga majoritetsmakt krävs största möjliga gemenskap.

Låt mig få försöka måla upp en bild.

Tänk er en värld, post-corona. Ett samhälle där vård och omsorg är i fokus. Som säkerställer basbehoven för alla, medan all annan utveckling styrs av skaparlust och nyfikenhet.
Tänk er ett samhälle där vi går till jobbet som vanligt, fast kanske bara 5 timmar om dagen, 3 dagar i veckan och att vi varje vecka är med i en eller fler beslutsomröstningar för saker som direkt berör oss och våra kollegor om arbetsförhållanden och samhällsplanering. Att vi får vara med och rösta fram och själva bli nominerade till ansvarsposter eller chefspositioner, förtjänad genom kollegornas förtroende. Förtroendevald i ordets rätta betydelse.

Tänk er ett samhälle där arbetsplatser även är samlingsplatser. Där allt som vi gemensamt skapar, gemensamt ägs. Gratis för alla, eftersom vi alla deltar i produktionen.
Tänk er detta samhälle, denna gemenskap, som en enhet, en mänsklighet, en planet i kamp för överlevnad i ett mörkt och kallt universum. Vi behöver varandra för vi sitter bokstavligt talat alla i samma båt.

Den aktuella situationen, med corona och klimathot, tvingar oss alla att agera.
För en ny värld är nämligen inte längre enbart möjlig. Den är ofrånkomlig!

SAC:s Första maj-tal 2021, av Erik Bonk, generalsekreterare

Talet finns också som film!