Första mötet för SAC:s kvinnokommitté

I verksamhetsplanen för 2014 finns bland annat en kampanj för lika löner, en kvinnokonferens och en förhandlingskurs.

I helgen hade SAC:s nybildade kvinnokommitté sitt första möte i Stockholm. Stor del av mötestiden ägnades åt den pågående kampanjen om kvinnolöner, men mycket annat hanns också med. Mötet tog fram en verksamhetsplan för 2014- ett år som definitivt kommer bjuda på ökad kvinnoorganisering inom SAC! Till hösten planeras en kvinnokonferens och förhoppningsvis kommer det också bli en förhandlingskurs som riktar sig till kvinnor. Det går inte att bedriva kvinnokamp utan klasskamp. Vi är stolta och glada att få vara delaktiga i det arbete kvinnor i SAC bedrivit under lång tid, att arbetet återigen är igång. Härifrån till rosor och bröd!

/SAC:s kvinnokommitté