Förlikning mellan Storstockholms Utbildningssyndikat och Lärarjouren

Storstockholms Utbildningssyndikat och arbetsgivaren Lärarjouren i Sverige AB har slutligen förlikats i det ärende som nu pågått i veckor och som det också skrivits om i media. En överenskommelse undertecknades torsdagen den 4 mars 2010.

Storstockholms Utbildningssyndikat och antidiskrimineringsbyrån Byrån För Lika Rättigheter anklagade tidigare offentligt bemanningsföretaget Lärarjouren i Sverige AB för brott mot LAS, MBL och Diskrimineringslagen. Nu har en förlikning skett och konflikten är därmed överspelad från fackets sida.

- Vi träffar aldrig överenskommelser som vi inte är väldigt nöjda med. Vi har visat att man kan agera mot bemanningsföretag och att det ger resultat. Det lönar sig för facken att ta fajten och det hoppas vi blir tydligt i avtalsrörelsen, kommenterar fackets talesperson Sofia Kalpazidou.

Facket vill inte kommentera innehållet i överenskommelsen.

Avslutningsvis vill Storstockholms Utbildningssyndikat tacka juristen Esteban A. Calderon från Byrån För Lika Rättigheter för hans stöd och medverkan i ärendet. Ett stort tack riktas också till det nybildade nätverket mot bemanningsföretag, Jobbupproret.

 

Storstockholms Utbildningssyndikat

Storstockholms Utbildningssyndikat
c/o Stockholms LS av SAC
Lehusens gränd 4, NB
118 65 Stockholm

Hemsida: www.sac.se
E-post: utbildnings.sthlm@sac.se

 

Rättelse: Storstockholms Utbildningssyndikat ber om ursäkt att det i pressmeddelandet angetts fel datum för undertecknandet av överenskommelsen. Det korrekta datumet för när överenskommelsen undertecknades skall vara torsdagen den 4 mars 2010 och inget annat.