Förhandlingarna avbrutna på Arlanda – striden fortsätter

Förhandlingarna mellan Luftfartsverkets (LFV) säkerhetschef, dialogpolisen och den syndikalistiska taxiförarsektionen SSTS, som påbörjades under eftermiddagen, har tills vidare avbrutits på Arlanda. Detta då LFV vägrat tillmötesgå taxiförarnas krav.

Resultatet av de förhandlingar som hållits mellan de strejkande taxiförarna, LFV och dialogpolisen under torsdagseftermiddagen blev att den stång som avskiljer de friåkande taxiförarna från kunderna, och istället slussar dessa direkt till de stora taxibolagen, har tagits bort.

I övrigt har LFV inte tillmötesgått taxiförarnas krav och förhandlingarna har därför avbrutits. LFV har meddelat att man ska återkomma till SSTS under fredagen med svar på sektionens övriga krav. Det återstår därför att se om de menar allvar med att man vill nå en lösning eller om man endast försöker förhala stridsåtgärderna.

Sent på torsdagseftermiddagen beslutade taxiförarna att avbryta stridsåtgärderna för dagen. De taxibilar som använts för blockaden flyttas just nu från körbanorna. En omröstning genomfördes bland taxiförarna efter förhandlingarnas avslutande där man beslutade att fortsätta strejken. Striden kommer därmed att fortgå tills LFV tillmötesgår förarnas krav.

Det är förare på de små taxibolagen och andra friåkare som sedan i morse strejkat och blockerat Arlandas terminaler i protest mot att LFV i strid med konkurrenslagen för tredje gången försöker införa ett kösystem för taxibilar som gynnar de stora taxibolagen genom att via ett staket slussa kunderna direkt till dessa. Övriga åkares taxifiler görs därmed otillgängliga för kunderna. Friåkarna har gång på gång försökt lösa problemet i samförstånd med LFV och kollegor från de övriga företagen men hela tiden avvisats.
 
Stor-Stockholms Taxisektion