Förhör på Råstagaraget leder till blockad

SBSS varslar om blockad av samtal med chefer. Anledningen är att Busslink på Råstagaraget genomfört systematiska förhör med ett antal anställda på arbetsplatsen.

SBSS medlemsmöte (Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm) av den 30 november 2008 tog enhälligt beslut om att varsla om blockad av alla samtal, enskilt eller i grupp, med arbetsledningen på Råstagaraget.

Blockaden omfattar samtliga våra medlemmar och alla oorganiserade arbetare på Råstagaraget. Blockaden kommer att träda i kraft 2008-12-10 och pågå tills annat meddelas. Samtal som rör direkta arbetsinstruktioner såsom busstilldelning, tillfällig linjesträckning, hinder på vägen eller liknande omfattas inte av blockaden. Om arbetsledningen önskar samtal med medlemmar i SBSS under tiden då blockaden pågår måste önskemål om sådant samtal gå via SBSS förhandlingskommitté.

Busslinks förhör

Anledningen till att SBSS tar till en så drastisk åtgärd som att sluta prata med arbetsledningen är att Busslink på Råstagaraget genomfört systematiska förhör med ett antal anställda på arbetsplatsen. Flera anställda har blivit hotade med uppsägning om de inte bedriver angiveriverksamhet mot arbetskamrater. Vidare har arbetsledningen visiterat anställdas kläder, tvingat dem att öppna skåp och väskor, till och med låst in folk under förhören.

Förhören har inletts i vänlig ton med erbjudande om fika och frågor om familjen och hur det går med försörjning för att sedan övergå i korsförhör där arbetsledningen även försökt misstänkliggöra arbetskamrater genom att påstå att förhörspersonen blivit angiven av andra namngivna arbetskamrater. Anställda har erbjudits bättre tjänster och andra fördelar mot att de anger sina arbetskamrater.

Situationen på Råstagaraget

Många anställda på Råstagaraget mår idag dåligt och är rädda att framföra kritik eftersom Busslink avskedat två personer som kritiserat företaget och hotat flera andra med uppsägning. SBSS kräver att Busslink omedelbart upphör med att förhöra anställda på Råstagaraget samt lyssnar till och tar lärdom av den berättigade kritik som framförts gällande tjänstepaket, obetalt arbete vid avlösningar, bristande säkerhet och liknande.

Läs mer på SBSS egen hemsida:
http://sbss.se