Föreläsning: Motstånd mot högervågen i USA

SAC:s internationella kommitté håller en seminarieserie på temat Sociala rörelser och facklig kamp. Den första föreläsningen sker onsdagen 9 oktober. Platsen är ABF Stockholm, Sveavägen 41. Fri entré.

Den amerikanska författaren och aktivisten Cindy Milstein, aktuell med boken Rebellious Mourning: The Collected Works of Grief, kommer att berätta om det politiska läget i USA och motståndet mot både regeringen och dem militanta högerextrema grupperna som har blivit alltmer synliga och aktiva i dess skugga. Fokus ligger på självorganisering bland kvinnor, HBTQ-personer, people of color och ungdomar.

Seminarium motstånd högervågen USA 23 oktober 2019

Medverkande: Cindy Milstein, författare. Gabriel Kuhn, SAC.
Samtalsledare: Gabriel Kuhn, SAC.