Föreläsning: Facklig organisering i fängelserna

SAC:s internationella kommitté håller en seminarieserie på temat Sociala rörelser och facklig kamp. Nästa föreläsning sker onsdagen 6 november. Platsen är ABF Stockholm, Sveavägen 41. Fri entré.

OBS ! ÄNDRING I PROGRAMMET! Huvudföreläsaren Oliver Rast är sjuk och kommer inte. Vi samlas ändå för en gemensam diskussion om facklig organisering bland fångar och inlåsta. Gabriel Kuhn från SAC:s internationella kommitté ska ge en inledande överblick över nuvarande fångfack i Europa och Nordamerika.

Den ekonomiska exploateringen av fångar är enorm. Fångar arbetar för en bråkdel av minimilöner och står helt utanför arbetsrätten. Det har funnits flera försök av att organisera arbetarna i fängelserna fackligt, men utmaningarna är stora. Oliver Rast, medgrundare till det tyska fångfacket GG/BO, berättar om organisationen och dess verksamhet. Vi ska också titta på exempel från andra länder och försök av facklig organisering, inte minst i Sverige under 1970-talet.

IK seminarium ABF 6 november

Medverkande: Oliver Rast, medgrundare GG/BO.
Samtalsledare: Gabriel Kuhn, SAC.

Nästkommande seminarium handlar om Migrantarbetare från Sydostasien och sker den 20 november kl. 18:00. Medverkande då är representanter från Migrante International.