Fördömande av Israels attack mot Ship to Gaza

Stockholms Lokala Samorganisation fördömer den israeliska militärens attack mot förnödenhetskonvojen Ship To Gaza. Enligt uppgifter har flera aktivister dödats när fartyg i Ship to Gaza bordades tidigt på morgonen idag den 31 maj.

Med på fartygen återfinns Saman Ali, medlem i Stockholms LS och kassör i Ship to Gaza. Alla medlemmar uppmanas sluta upp i Ship to Gazas demonstration klockan 18.00 på Sergels torg idag den trettioförsta maj.

SAC Syndikalisterna är medlemsorganisation i Ship To Gaza och det är med stor bestörtning och sorg vi i Stockholms LS hör om den våldsamma attacken mot fredsaktivisterna. Öppna gränser är en förutsättning för alla frihetliga demokratiska strävanden. Det är ett övergrepp av historiska mått att en så kallad demokrati utför ett militärt angrepp mot en humanitär hjälpsändning. Flera människor rapporteras ha dödats och det är av yttersta vikt att så många som möjligt fördömer detta illdåd. 

På vårt firande av första maj i år talade Mattias Gardell om vikten av solidariskt, fredligt stöd till befolkningen i Gaza. Stockholms LS uppmanar alla sin medlemmar till internationell solidaritet och att sluta upp i Ship to Gazas demonstration klockan 18.00 på Sergels torg idag den trettioförsta maj.

/styrelsen Stockholms Lokala Samorganisation av SAC syndikalisterna

SOLIDARITETSMANIFESTATIONER MÅNDAG 31 MAJ
 Stockholm: Manifestation 18.00 på Sergels Torg.
 Malmö: Manifestation 18.00 på Gustav Adolfs torg.
 Göteborg: Manifestation 18.00 på Gustav Adolfs torg.
 Jönköping: Manifestation 18.00 i Rådhusparken.
 Uppsala: Manifestatin 17.00 Stora torget.
 Umeå: Samling 18.00 på Rådhustorget.