För en mer jämlik och rättvis värld!

Uttalande från SAC:s centralkommitté, i solidaritet med #Blacklivesmattersweden.

I slutet av maj 2020 mördades den afroamerikanske George Floyd av polisen i Minneapolis, Minnesota i USA. Det är bara ett exempel i raden av personer som med rasistiska motiv mördats, av den amerikanska polisen. Runt om i landet reser sig folk i protester med arbetarklassens unga afroamerikaner och latinos i spetsen. Polisen har besvarat protesterna med hård repression, grovt våld, utegångsförbud, gummikulor, tårgas och pepparsprej, fler har dödats.

Även i Sverige ser vi hur polis och ordningsvakter används för att slå ned arbetarklassen i rasistisk anda; runt omkring i städernas förorter, på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden där allt fler områden gentrifieras och tvingar stora samhällsgrupper ännu längre bort ifrån de centrala delarna av staden. Ett ökat utanförskap leder till ökade socioekonomiska klyftor, som i sin tur leder till ökad polisiär närvaro i en evigt nedåtgående spiral.

I solidaritet med Black lives matter Sweden

Att organisera sig med sina grannar och arbetskollegor är att ta steget från att vara en tyst konsument till att bli många högljudda producenter, som tillsammans kräver vår rätt till det som vi gemensamt skapar. Det är då vi blir farliga för eliten och det är då de, med polis och ordningsvakter, försöker kontrollera oss.

För annars kanske vi lyckas kasta omkull det ekonomiska system som byggts för att koncentrera makten så att 10% av befolkningen ska kunna tjäna enorma summor på det arbete som alla vi andra utför. SAC Syndikalisterna strävar efter att demokratisera alla arbetsplatser och bostadsområden. Vi kämpar för en demokratisk ekonomi där endast de som påverkas av ett beslut har beslutsmakt i frågan!

I solidaritet med #Blacklivesmattersweden. För en mer jämlik och rättvis värld!