Enköpings Posten: Flygbladsutdelning, strejk och blockad.

Flygbladsutdelning i samband med strejk och blockad på Enköpings Posten.

Enköping LS kommer att dela ut flygblad och hålla strejkvakt onsdagen 28/11 kl.11.00 utanför Enköpings-Posten (EP) i samband med att den nu varslade strejken och samtidiga blockaden träder i kraft. Vi vill visa vårt missnöje med tidningens lönesättning och bristande förhandlingsvilja.

Den tre dagar långa strejken 28/11-30/11 är utlyst av Enköpings LS på grund av att EP efter fyra förhandlingar vägrat att ge ett seriöst bud till vår medlem. Medlemmen har under en längre tid varit fel lönesatt och kräver en uppräkning av lönen samt retroaktiv lönekorrigering för att hamna i nivå med arbetskamrater med jämbördiga arbetsuppgifter.

Tidningsledningens bristande förhandlingsvilja har även resulterat i att de ensidigt genomfört ett löneavdrag för vår medlem. Denna olovliga stridsåtgärd iscensatte EP ? med åsidosättande av Medbestämmandelagens regler ? som ett direkt svar på att förhandlingarna strandade 7/11.

E-post: enkopings.ls@telia.com
Enköping 2007-11-27

Enköpings LS av SAC