Diskriminerad fick rekordskadestånd

När en medlem sades upp från sin tjänst som kommunikationsstrateg kallade Norrköpings LS till förhandling. Arbetsköparen kompenserade medlemmen med 250 000 kronor, vilket är ett av de största skadestånden som delats ut i ett diskrimineringsärende i Sverige.

Den berörda medlemmen hade varit anställd i företaget i elva månader när han varslades om uppsägning på grund av arbetsbrist. Skriftlig uppsägning skedde i maj. Norrköpings LS begärde förhandling eftersom man ansåg att uppsägningen berodde på personliga skäl, saknade saklig grund och var diskriminerande.

I september kom parterna överens om att företagsledningen ska utbilda sig för att få större förståelse för medarbetare med funktionsnedsättningar, bjuda medlemmen med maka på en försoningsmiddag samt tilldela medlemmen ett ekonomiskt skadestånd på 250 000.

En längre artikel om ärendet publiceras i SAC:s medlemstidning Syndikalisten # 6 2013.