Det krävs en lagändring för att komma åt problemen inom bemanningsbranschen

Konflikten på Berns visar behovet av bättre lagligt skydd för anställdas rätt att organisera sig fackligt. Men det finns även ett allmänintresse i att minska spelutrymmet för den organiserade brottsligheten inom bemanningsbranschen som talar för en lag om solidariskt ansvar.

SAC:s strid för städarna på Berns grundar sig i att Berns kunnat kringgå såväl anställningsskydd som föreningsrätt genom inhyrning av städtjänster.

Det handlar om en grupp städare som tröttnar på oacceptabla arbetsvillkor, organiserar sig och börjar ställa krav. Först förbättras villkoren, men det slutar med att alla fackligt anslutna förlorar jobbet. Berns gömmer sig bakom teknikaliteter och hävdar att de inte har något ansvar för människor som städat Berns lokaler i upp till sju år. Vi menar att Berns självklart har ett ansvar och om lagen inte stödjer oss i detta, så behöver lagen moderniseras.

Konflikten sätter även fingret på ett annat problem. Den ökande inhyrningen av arbetskraft medför ökade kostnader för samhället i form av svarta löner och uteblivna skatteinkomster. Skatteverkets granskning av inhyrd arbetskraft visar i år att exceptionellt mycket svarta pengar är i omlopp inom inhyrning av bland annat bygg- och städtjänster.

En lag om solidariskt ansvar för det anlitande företaget skulle komma åt båda dessa problem. Såväl den enskildes rätt som samhällets allmänintresse skulle stärkas. De enda förlorarna skulle vara de som använder bemanningsföretag för att begå brott.

Bygg- och städbranschens bemanningsföretag är överrepresenterade när det gäller exploatering av nyinvandrade med eller utan papper. Människor arbetar under hälsofarliga, otrygga och kränkande former. Ofta saknas kollektivavtal och lika ofta finns avtal som inte följs.

I Norge har fackliga strider om bl a papperslösas rättigheter bidragit till att man 2009 införde en ny lag om "solidariskt ansvar” för att komma åt dessa problem. Lagen ställer krav på att den som hyr in arbetskraft skall vara direkt ansvarig ifall arbetsvillkoren brister i bemanningsföretagen. En motsvarande lag finns också i Tyskland.

Om inte blockader och strejker skall vara människors enda möjlighet att försvara sina rättigheter behöver vi en lag om solidariskt ansvar också i Sverige.

Vi uppmanar därför nuvarande och kommande regering att ta bemanningsfrågan på allvar och genom lagstiftning verka både för anställdas skyddsbehov och samhällets allmänintresse av att motverka organiserad brottslighet.

Emil Boss
Facklig organisatör i SAC

Läs även:

Skattemyndigheten: Svarta löner vanliga vid inhyrning av städtjänster

SAC kämpar för yttrandefrihet och anställningstrygghet

Serenetta Monti bemöter Hanne Kjöllers ledare