Det är vi på golvet som är facket

Hur har du det på jobbet? Är arbetstakten ok? Är lönen bra? Kan du ta de pauser du behöver? Kan du och dina kollegor påverka planeringen?

Företagen tar en mycket större del av vinsten från vårt arbete idag än vad de gjorde för trettio år sedan. Det är vi som jobbar som betalar priset för den utvecklingen. Alltför många går hem från jobbet och känner sig utsjasade och otillräckliga.

De flesta företag och chefer organiserar sig idag tillsammans för att ta tillvara på sina intressen genom organisationer som Svenskt Näringsliv och Ledarna. För att stå upp för våra intressen måste också vi organisera oss, men många människor saknar idag förtroende för de stora facken. De tycker att de verkar ha mer gemensamt med arbetsköparna än med medlemmarna.

I SAC syndikalisterna är det vi på golvet som är facket. Alla medlemmar är lika viktiga och det är du och dina arbetskamrater som bestämmer vad som är värt att kämpa för. Fackpampar och politiker har ingen bestämmanderätt och vi kommer aldrig att ge upp våra grundvärderingar om självbestämmande, internationell solidaritet och kompromisslös kamp för förbättrade arbetsvillkor. Vi organiserar alla yrken, studerande och arbetslösa.

Mycket har förändrats sedan vår organisation bildades år 1910, men de grundläggande orättvisorna i samhället består. Det är fortfarande vi som jobbar som får hjulen att snurra. Det är vi som bygger husen, som får tågen och bussarna att gå, som fixar käket, som tar hand om barn och gamla. Allting vi ser omkring oss är en följd av vår förmåga till samarbete för att tillgodose gemensamma behov. Vi skapar med vårt arbete ett mervärde som fortfarande tas ifrån oss.

I SAC finns människor som tröttnat på hur de har det på jobbet och börjat göra någonting åt det. Kanske du och dina arbetskamrater är sugna på att gå med? Ni ansöker då om medlemskap i den Lokala Samorganisationen (LS) på orten där ni arbetar. Där kan ni få hjälp och stöd att starta en driftsektion på jobbet, det vill säga en syndikalistisk fackklubb.

..härifrån till rosor och bröd!
/ Liv Marend