Delseger för driftsektionen på Aleris hemtjänst.

SAC:s driftsektion på Aleris hemtjänst skapade stor uppmärksamhet när de satte sitt övervakningssystem ParaGå i blockad. Nu slopas GPS-funktionen i det kritiserade systemet.

Det lönar sig att kämpa. Det lönar sig att vara med i en fackförening där det är det berörda medlemmarna som avgör vilka frågor som det ska kämpas för.

Här rapporterar Kommunalarbetaren om att GPS-funktionen i ParaGå nu slopas med syfte att minska minuthetsen.

Läs mer om blockaden och strejken på Aleris här