De vann fajten för trygga anställningar!

Migrantarbetare på en grönsaksfabrik i Skåne fick nog av att bli utnyttjade och startade en sektion på arbetet som kämpande för bättre arbetsvillkor. Konfliktåtgärder sattes till verket och efter hot från arbetsköparen svarade arbetarna med nya varsel. 4 april postade Skåne Factory Workers Section detta på sin Facebook-sida.

Idag vann sektionen fajten om anställningstryggheten! Alla varsel är tillbakadragna. Medlemmarna får trygga anställningar! Vi är så klart jätteglada.

Vi från Malmö LS som har arbetat tillsammans med sektionen tänkte passa på och presentera oss och berätta lite om vårt perspektiv. Vi har haft kontakt med gruppen sen de kontaktade oss i höstas och vi har hjälpt till med förhandlingarna under konflikten.

Även om arbetsförhållandena för migranter i Sverige ofta är väldigt dåliga har vi aldrig sett en så stor grupp migrantarbetare ta saken i egna händer, organisera sig och vinna. Dagens seger känns därför historisk.

Efter flera månader av organisering, massa möten, skratt, oro och hundratals timmar av hårt arbete är det en fantastiskt känsla att äntligen få vara med och vinna tillsammans med gruppen.

Efter en intensiv och hektisk tid har vi inte bara fått rätt för våra medlemmar. Vi har även fått nya vänner, nya erfarenheter och nytt hopp om att det går att förändra saker, även om det ibland känns omöjligt.

Det har varit gruppens sammanhållning, kampglöd och inte minst humor som har inspirerat oss att kämpa på även när det har känts tungt. Vi är glada över att ha fått vara en del av deras kamp.

Vi är också överväldigade och tacksamma för all solidaritet som gruppen har fått. Tack vare allt ert stöd kunde vi faktiskt vinna den här fajten.

Så vi är glada idag. Men vi vet också att detta bara är början. När vi har firat och vilat ses vi och gör oss redo för nästa fajt.

Kom med oss!
Läs mer om sektionen!

Skåne Factory Workers Section

ENGLISH

Today the section won the fight over employment security! Everyone gets secure contracts! All notices of industrial action are withdrawn. We are so happy!

Those of us from Malmö LS of SAC who have worked together with the section would like to take this opportunity to introduce ourselves and share our perspective on things. We’ve been working with the group since they contacted SAC last fall and we’ve helped out with the negotiations during the conflict.

Even if working conditions for migrants in Sweden often are very poor, we’ve never seen such a large group of migrant workers take matters into their own hands, organize and win. Today's victory feels historic.

After several months of organizing, lots of meetings, laughter, worry, and hundreds of hours of hard work, it’s a fantastic feeling to finally be there when the group wins.

After a very intense and hectic time, we haven’t just made sure our fellow members got their rights. We’ve also made new friends, gotten new experiences and new hope that it’s possible to change things, even if it sometimes feels difficult.

It’s been the group's unity, fighting spirit and, not least, humor that’s inspired us to continue even when it felt difficult. We’re happy to have been a part of their fight.

We’re also overwhelmed and grateful for all the solidarity the group has received. Thanks to all your support we could actually win this fight.

So we’re happy today. But we also know that this is just the beginning. When we’ve celebrated and rested we’ll get ready for the next step.

We hope you’ll join us!

Read more about the section!