Byggfacket i Oslo stödjer Malmö26

Oslo Bygningsarbeiderforening uttalar sitt stöd för de åtalade strejkvakterna i Malmö och uttrycker oro över utvecklingen i Sverige där polisen ingriper mot fackliga stridsåtgärder.

Stöd till åtalade strejkvakter i Sverige

Oslo Bygningsarbeiderforening önskar härmed att uttrycka vårt stöd till de 26 strejkvakterna från Malmö LS av SAC, som i november ska ställas inför rätta. Vi finner det starkt oroväckande att polisen ingriper mot arbetsmarknadskonflikter. Ännu mer bekymmersamt är att enda konsekvensen av polisens agerande, som t o m kritiserats av polisens egna utredare, är att strejkvakterna ställs inför rätta. Detta är oacceptabelt.

Vi ser tilltaget som ett uttryck för en ökande brutalisering av arbetslivet, som är särskilt påtagligt i branscher som vår egen och i hotell- och restaurangsektorn. Hittills har det varit oseriösa och kriminella element på arbetsgivarsidan som stått för denna brutalisering. Vi hoppas att rättegången i Malmö tingsrätt inte markerar början på en process där sådana element stöds av ordningsmakten och rättsväsendet.

Arbetarrörelsens historia har varit, och fortsätter att vara, en ständig kamp för rättigheter och därefter en ständig kamp för att försvara dessa. Att tillsammans kunna bekämpa dåliga arbetsförhållanden och att förhandla om lön är inte något som kommit av sig själv.

Förhållandena i bygg- och restaurangbranschen understryker behovet av att anställdas rätt att ta till fackliga kampmetoder respekteras. Vi följer bekymrat utvecklingen i vårt grannland. Vi uppmanar också andra fackföreningar, i Sverige och utomlands, att stödja de åtalade.

Föreningen stödjer kampanjen för de åtalade med 500 kronor.

Läs originaltexten på Oslo Bygningsarbeiderforening hemsida

Se även Malmö 26:s kampanjsida