Bruske Måleri struntar i jämställdhetsarbetet

På Bruske Måleri har en ung kvinnlig anställd sextrakasserats av en äldre manlig anställd. Ledningen har försökt hindra henne att ta kontakt med sin fackförening.

På Bruske Måleri har en ung kvinnlig anställd sextrakasserats av en äldre
manlig anställd. Hon har sedan händelsen upplevt sig ifrågasatt och
skuldbelagd. Via övertalningsmetoden har ledningen försökt hindra henne
att ta kontakt med sin fackförening, vilket strider mot föreningsrätten.
Den psykosociala miljön har redan tidigare varit bristfällig med bland
annat rasistiska skämt i fikarummet. Då kompenserades vår fackliga medlem
med – en blomma. Som kompensation för sextrakasseriet erbjöds hon tre
psykologsamtal. Efter fackliga förhandlingar ”erbjöds” hon också nyligen
att bli ”jämlikhetsansvarig”! Hon skulle då själv utforma den
jämställdhetspolicy, vilket företaget redan enligt lag borde ha och följa.

Företaget vägrar redovisa vilket förebyggande jämställdhetsarbete som har
utförts, och hur man ska förebygga att liknande trakasserier sker igen.
Man vägrar till och med att visa sin jämställdhetsplan. Antagligen kommer
det sig av att det inte finns någon. Att den som blivit trakasserad ska ta
på sig arbetet att förändra arbetsklimatet ser vi snarast som ett dåligt
skämt. Vår medlem har varit sjukskriven i en månad. Hon har ett barn att
försörja men orkar inte gå tillbaka till arbetet. Hon har förlorat pengar
på att vara sjukskriven, och om inte arbetsmiljön blir bättre kommer hon
inte kunna återvända till sitt arbete. Det är inte hennes eget val. Bruske
Måleri har anställt en vikarie som blivit lovad att få fortsätta året ut.
Detta, i kombination med det faktum att man ”erbjudit” vår medlem att
arbeta som ”jämlikhetsansvarig”, gör det tydligt att man inte har satt sig
in i hennes situation på allvar utan istället föredrar att hon säger upp
sig.

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Att
anställa kvinnor är inte nog, man måste också ansvara för att
arbetssituationen är lika bra för kvinnor som för män. Att vår medlem inte
orkar gå tillbaka är olyckligt men ofrånkomligt, eftersom Bruske Måleri
struntat i arbetet mot diskriminering.

Allmänna Branschsyndikatet i Stockholms Lokala Samorganisation av SAC –
Syndikalisterna varslade från och med måndag 30 mars Bruske Måleri AB och
från och med den 15 april Bruske Måleris kunder och leverantörer. Varslet
består i allt från flygbladsutdelning, information till kunder och
nedläggning av arbete. Syftet med stridsåtgärderna är att vår medlem ska
få ett gott intyg, lön för återstoden av sin anställning, ersättning för
den diskriminering hon blivit utsatt för och en offentlig ursäkt. En
vidare förhoppning är att Bruske Måleri AB nu inser vikten av ett
förebyggande arbete mot diskriminering.

Enligt den nya diskrimineringslagstiftningen ska ersättningen till den som
blivit diskriminerad inte bara utgå från själva brottet utan också från
syftet att fungera avskräckande. Detta eftersom det är en mänsklig
rättighet att bli behandlad respektfullt på arbetet. Ingen ska behöva stå
ut med sexuella trakasserier! Vi avser att verkligen avskräcka Bruske
Måleri från att strunta i arbetet mot diskriminering!

Skriv gärna under vår namninsamling för att stoppa Svenska Bostäders och
Stockholmshems samarbete med Bruske Måleri:
http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=3180

Allmänna Branschsyndikatet av Stockholms Lokala Samorganisation
SAC - Syndikalisterna