Brukare riskerar tvingas byta assistentföretag under bojkott och nyanställningsblockad

Malmö LS av SAC syndikalisterna påbörjade den 14 mars fackliga stridsåtgärder gentemot assistentbolaget Assistansia som är ett av landets största företag som anställer personliga assistenter.

Stridsåtgärderna innefattar bland annat nyanställningsblockad och uppmaningar till bojkott. Det innebär att SAC har meddelat arbetsförmedlingarna landet över om att Assistansia är försatt i nyanställningsblockad och att arbetssökande, oavsett om de är organiserade genom kommunal eller syndikalisterna,därmed har rätt att neka anställning på Assistansia utan att förlora sin ersättning. Detta kommer att leda till att Assistansia inte kan garantera de antal anställda som krävs för att upprätthålla brukarnas säkerhet. Därmed kommer brukare på Assistansia att i längden tvingas söka sig till andra företag. SAC uppmanar även oorganiserade att inte ta anställning på Assistansia.

.

Enligt Malmö LS har konfliktåtgärderna vidtagits för att företaget har satt i system att anställa personliga assistenter på tidsbegränsade anställningar när de egentligen skall erhålla tillsvidareanställning.Detta betyder enligt Malmö LS att företaget inte behöver ange saklig grund för uppsägning när de säger upp personliga assistenter. I enskilda fall har Assistansia sparkat personliga assistenter utan grund för att de tillsammans med sina arbetskamrater krävt bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor. SAC har lagt ett förslag på lösning på konflikten genom att en överenskommelse nås som garanterar personliga assistenter tryggare anställningsvillkor som i längden kommer gynna alla parter.

..

- Vi uppmanar brukare att redan nu lämna företaget för att trygga sin egen säkerhet. Bojkotten och nyanställningsblockaden kommer att dränera företaget på arbetskraft eftersom det krävs personliga assistenter för att upprätthålla företagets  verksamhet. Viljan hos arbetssökande och personliga assistenter, att jobba under humana arbetsvillkor, tror vi kommer att  bidra till en verkningsfull blockad och bojkott, säger Fredrik Nilsson, facklig organisatör i Malmö LS av SAC syndikalisterna.

.

- I ett enskilt fall har Assistansia sparkat en personlig assistent för att hon varit drivande att tillsammans med arbetsgruppen  krävt taklyft för att undvika förslitningsskador, grundläggande utbildning i förflyttningsteknik, utbildning i medicinhantering  och brandsäkerhet samt krävt ersättning vid resor i arbetet. När de bland annat krävt skyddsutrustning inför dusch av  brukare, såsom förkläden, stövlar och duschmössor, har Assistansias chefer meddelat att assistenterna får köpa arbetskläder själva eller duscha brukaren i BH och trosor. Cheferna har också sagt att om man tycker att det är obehagligt kan man sätta på sig t-shirt. Det är konsekvensen av det svaga anställningsskyddet, säger Fredrik Nilsson, facklig  organisatör i Malmö LS av SAC Syndikalisterna.

.

Information som gått ut till arbetsförmedlingen:

"Den 14 mars trädde konfliktåtgärder i kraft motföretaget Assistansia AB som tidigare varslats av fackföreningen Malmö  LS av SAC Syndikalisterna enligt § 45 i medbestämmandelagen. Assistansia rekryterar personliga assistenter.Konfliktåtgärderna är vidtagna för att företaget har satt i system att anställa personliga assistenter på tidsbegränsade anställningar när de egentligen skall erhålla tillsvidareanställning. Assistansia har även utnyttjat detta system för att sparka personliga assistenter som drivit fackliga frågor på sin arbetsplats.Konfliktåtgärderna innefattar  nyanställningsblockad vilket betyder att arbetssökande har rätt att neka arbete hos denna arbetsgivare utan att förlora sin ersättning (Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, § 11moment 3). Informationen skall även göras synlig på arbetsförmedlingarnas kontor. Konfliktåtgärderna omfattar, förutom medlemmar i SAC syndikalisterna, även  oorganiserade och medlemmar i kommunal om de åberopar sin neutralitetsrätt.Allaarbetssökande, oavsett om de är oorganiserade eller innehar medlemskap i kommunal, äger rätten att neka arbete på arbetsplats som är försatt i blockad. Enligt lagen kallas detta "neutralitetsrätt" vilket är en rättighet som inte behöver sanktioneras av en fackförening.Neutralitetsrätten är en individuell rättighet. Vi kommer även att meddela er när konflikten är löst och blockaden är upphävd."

.

Mer information om konflikten:*

https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Nyanst%C3%A4llningsblockad-och-bojkott-mot-Assistansia-AB*

Se även:*

www.assistansiabloggen.wordpress.com*

Presskontakt nås snabbt genom att maila till:*

malmo@sac.se