Bra villkor på sommarjobben - ett gemensamt ansvar

Den här veckan börjar tusentals unga sommarjobba. Snacka ihop er på jobbet och ta fajten för allas villkor – både fast anställdas och sommarjobbares. Samma villkor som unga möter på sitt första jobb idag kan gälla oss alla imorgon.

För många blir sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Kanske är det därför som så många företag försöker lura sommarjobbare på pengar eller utsätter dem för en farlig arbetsmiljö. Sedan 2009 har antalet olyckor på sommarjobben ökat stadigt.

Organiseringen av unga som är ute på sina första jobb är en nyckelfråga på arbetsmarknaden. Det är svårare för företagen att exploatera en generation som vägrar att ta skit på jobbet. Kanske är det därför näringslivet just nu försöker se till att unga har det tufft på jobbet året om. Glappet mellan ungas och äldres löner har inte varit så stort som det är idag på över fyrtio år.

Samma villkor som unga möts av idag kan gälla alla arbetare i framtiden om vi inte säger ifrån tillsammans. Snacka ihop er på jobbet och ta fajten för allas villkor – både fast anställdas och sommarjobbares. Tillsammans är vi starka!