Bra uppslutning på organiseringskonferensen

5-6 april samlades representanter för tolv LS på SAC-huset i Stockholm för att diskutera allt från medlemsvärvning till feministiska frågor.

.

startalspålsorg

”Vilka resurser har distrikten?” ”Får alla nya LS startbidrag från SAC?” Aktiva från nybildade Skaraborgs LS delade med sig av sina erfarenheter, bland annat till medlemmar som är intresserade av att bilda nya LS i Nyköping och Trestad.

.

feminismpaLSORG

”Ni som är män och aktiva i LS har ett viktigt arbete att göra med varandra, att synliggöra de här strukturerna.” ”I vår LS jobbar vi med att få bra kunskapsspridning så att alla kan hjälpas åt och det inte blir så att bara den som har mest erfarenhet gör jobbet”. ”Se upp för skuldbeläggande, vi har märkt att det kan vara väldigt förlamande.” Diskussionerna om feminism i praktiken engagerade.

.

växandepålsorg

"Hur får vi LS att bli bättre på att synas och växa?" Här berättar Jesper Lundby om Norrköpings LS erfarenheter. Också i år kommer det att bli en sommarturné genom landet och flera av deltagarna på konferensen kommer vara med.