Blockaderna av Berns fortsätter

Ett hundratal frivilliga blockadvakter från SAC, LO och SUF slöt upp i blockad av Berns salonger natten till den artonde april. Blockaderna fortsätter så länge Berns vägrar följa god sed.

Storstockholms Hotell och restaurangsyndikat har varit i konflikt med Berns i flera månader sedan sju städare på Berns hotell fått sparken på grund av sitt fackmedlemskap. Städarna har tidigare kämpat för att få bl a vita löner, anställningskontrakt och rätt till föräldraledighet. Dessa grundläggande rättigheter vanns först genom fackliga blockader av Berns
2009.

Berns menar att man är oskyldiga eftersom man anlitat städarna genom ett bemanningsföretag, varigenom man alltså kunnat använda billig arbetskraft med usla villkor, kringgå anställningsskyddet enligt LAS och motverka facklig organisering. När bemanningsföretaget hävdade arbetsbrist valde Berns att endast erbjuda arbete till den som gick ur facket.

Storstockholms Hotell- och restaurangsyndikat accepterar inte denna ansvarsförskjutning utan kräver att Berns tar ansvar för de människor som arbetat på Berns i upp till tio års tid. Berns har utövat utpressning mot städarna genom att endast erbjuda fortsatt arbete åt den som lämnar facket. Därigenom har man i praktiken satt sin mångåriga personal i blockad. Berns har inte varit intresserade av att fortsätta erbjuda städarna arbete, ens under löften om fredsplikt från fackets sida. Facket svarar nu upp med att sätta Berns verksamhet i blockad.

Frågan om bemanningsföretagens urholkande av LAS och sättet de kan användas för att motverka facklig organisering är en av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad just nu. Inför årets avtalsrörelse gjorde SIFO en undersökning som visade att 8 av 10 LO-medlemmar var beredda att strejka för att stoppa denna utveckling. I likhet med dem säger Storstockholms Hotell och restaurangsyndikat:

"Ja till fasta jobb – Nej till bemanningsföretag!"

Blockaderna fortsätter och utökas tills dess att städarna återanställs.