Blockader mot Lundagårds dödshot

I protest mot de dödshot som utfärdats mot vår medlem som gått ut i strejk mot arbetsförhållandena på Conditori Lundagård har två blockader av konditoriet genomförts.

Den första, på torsdagen den 23 februari, samlade mellan kl 18 och kl 19 ca 150 personer.
Då Lundagårds ägare inte visat någon seriös vilja att lösa konflikten genomfördes på fettisdagen den 28 februari en lika stor blockad till. Stöduttalanden från organisationer i Sverige och Europa lästes upp och semlor, kaffe och te serverades till deltagare och förbipasserande.
Hotell- och Restaurangsyndikatet i Skåne tackar alla som hittills deltagit i blockaderna och alla sektioner, syndikat och lokala samorganisationer runtom i hela Sverige som genom stöduttalanden och deltagande har visat sitt stöd.
Vi har tydligt visat att vi inte accepterar att bli hotade till livet för att vi organiserar oss på arbetsplatsen. Bråkar man med en, bråkar man med alla!

Pressmeddelande 2006-02-20
Pressmeddelande 2006-02-21
Pressmeddelande från SAC
Pressklipp

PRESSMEDDELANDE 2006-02-20

Strejk på Konditori Lundagård

Sedan nya ägare förra året tog över Konditori Lundagård i centrala Lund har personalstyrkan minskats avsevärt. Detta har lett till ökad arbetsbörda för de kvarvarande anställda, sämre kvalitet på produkter och service och en alltmer ohållbar situation för personalen, som ofta arbetar utan avtal eller med godtyckligt satta scheman. Anställda som påtalat problemen har straffats av ledningen och idag går en av anställda ut i strejk för att protestera mot missförhållandena och trakasserierna på konditoriet.

- Ledningen ger inte oss som arbetar förutsättningar för att göra vårt jobb, utan de envisas med att genomföra ständiga kvalitetssänkningar. Vi vill kunna göra ett bra jobb, och vi uppskattar våra kunder, men att fortsätta tiga om missförhållandena är omöjligt, säger kallskänkan och servitrisen Liv Marend.

Det var i oktober som Liv svarade på Konditori Lundagårds annons på Arbetsförmedlingen. Hon fick jobbet, som skulle gälla en tillsvidareanställning på dagtid med sedvanliga uppgifter som kallskänka i köket på konditoriet. Vid anställningen blev hon informerad om att hon de två första veckorna skulle gå på ett tillfälligt schema med mer servering och arbeta tre respektive fyra kvällar per vecka, men att tjänsten sedan skulle se ut som den utlysta – på dagtid i köket.

- Efter de två veckorna hände ingenting. Jag frågade ägaren flera gånger om det nya schemat och vi bestämde tid för samtal flera gånger men han dök aldrig upp när vi hade sagt, säger Liv. Jag är småbarnsmamma och för mig är det inte hållbart i längden att ständigt arbeta kväll, vilket ju var anledningen till att jag sökte den här tjänsten från första början.

Till slut kände hon sig tvungen att vända sig till sin fackförening för hjälp. Vid en facklig förhandling fastställdes det som utlovats vid anställningens början, men när facket ville ha överenskommelsen skriftligt och ett ordentligt anställningsavtal backade Lundagårds ägare ur igen. Nu gav han dock Liv ett nytt schema – kvällspass fem dagar i veckan.

- De bestraffade helt enkelt mig för att jag gick till facket! När de trakasserar mig på det här sättet ger det mig inte så mycket annat val än att gå ut i strejk.

Fackföreningen har varslat om stridsåtgärder för att få konditoriet att godkänna överenskommelsen om anställningen samt betala ut OB-ersättning enligt avtal till Liv och alla andra anställda på arbetsplatsen.

- Stridsåtgärderna kommer att ske i form av arbetsnedläggelse under de kommande veckorna, men vi kommer också informera konditoriets kunder om situationen och be dem ställa sig solidariska med personalen i den här konflikten, genom att till exempel dricka sitt kaffe någon annanstans. Vi börjar med flygbladsutdelningar utanför och sedan trappar vi upp allt eftersom, säger Ola Brunnström från fackföreningen Malmö LS av SAC-Syndikalisterna.

PRESSMEDDELANDE 2006-02-21

Strejkande servitris hotad till livet

Måndagen den 20 februari kl. 16.00 skulle kallskänkan och servitrisen Liv Marend ha gått ut i strejk mot sin arbetsköpare Konditori Lundagård. Strax efter att hon börjat sitt arbetspass efter lunch på måndagen dök Lundagårds ägare Andreas Dikmen upp på arbetsplatsen med en för Liv okänd man. Mannen drog med sig Liv till källaren där han betedde sig mycket hotfullt och agressivt. Bland annat slog han sönder en stol, knuffade henne och hotade henne och hennes familj till livet. Om hon skadade omsättningen på Lundagård, skulle fruktansvärda saker hända med dem. Enligt honom var Dikmen bara "en liten skit" och han menade att "det är jag och tre till som äger det här stället och om du tycker att det här är obehagligt skulle du träffa de andra". Han sa också att hennes "företag" (läs: facket) skulle få sitt och att hon inte skulle knysta om saken för polisen.

Att med olagliga medel försöka slippa arbetsgivaransvar och dessutom hota en anställd till livet är rena maffiametoderna, som vi inte tänker acceptera. Lundagårds ägare försöker isolera och skrämma enskilda personer till tystnad, men vi kommer inte att låta det hända.

På torsdag kommer vi att göra en blockad mot Konditori Lundagård. Det här berör alla. Vi kan inte acceptera att bli hotade till livet för att vi organiserar oss på arbetsplatsen. Lägg organisationstillhörigheten åt sidan och kom dit!

Torsdag 23 februari 18.00 Conditori Lundagård, Stora Kyrkogatan 17, Lund

Pressmeddelande från SAC angående Sydsvenskans artikel lördag 11/3

SAC står bakom blockaderna mot Lundagård

Malmö LS använder sig av klassiska fackliga metoder som har använts av arbetarrörelsen sedan mitten av 1800-talet och av SAC sedan starten 1910. Malmö LS metoder är inget nytt, radikaliseringen bland arbetare som ledde till bildandet av SAC startade i Skåne vintern 1909-1910.
Det som skiljer SAC från de flesta andra fackföreningar i Sverige är att medlemmarna bestämmer i SAC. Vi är övertygade om att facket fungerar bäst om medlemmarna bestämmer. Vi tror inte att arbetarklassen gynnas av att anställda ombudsmän ägnar sig åt pampfasoner och kör över medlemmarna.
I över 50 år har kravet om "avtalen ut på omröstning" väckts med jämna mellanrum av överkörda arbetare i andra fackföreningar. För oss i SAC är det en självklarhet ända sedan starten 1910 att inga avtal kan ingås utan medlemmarnas godkännande.
Vi tror på arbetarrörelsens ursprungliga ideal om engagerade medlemmar som solidariskt ställer upp för och stöttar varandra. Att 150 medlemmar sluter upp vid en blockad utanför Lundagård är en stark och varm solidaritetshandling.
En för alla – alla för en
SAC – en fri kämpande fackförening

Pressklipp

Skånska Dagbladet:
21 feb "Syndikalistaktion inställd efter hot" >>
22 feb "SAC varslar om blockad mot konditori Lundagård" (bild) >>
22 feb "SAC varslar om blockad mot konditori Lundagård" >>

Sydsvenskan:
22 feb "Conditori Lundagård och syndikalister i ställningskrig om anställningsavtal" >>
22 feb "Blockad mot konditori" >>
1 mars "Slagord mötte fikasugna" >>
12 mars "Syndikalisterna protesterade vid Lundagård" >>
14 mars "Åklagare tar över fall om hot på Lundagård" >>

Helsingborgs Dagblad:

24 feb "Krönika: Myten om Arbetsrätten" >>

Yelah.net:
20 feb "Lund: Strejk på konditori" >>
20 feb "Lund: Arbetsköpare hotar anställd efter varsel om strejk" >>
22 feb "Ledare: Ett ljus i det fackliga mörkret" >>
23 feb "Lund: 150 personer i blockad mot Lundagård" >>
1 mars "Lund: Ny blockad mot Conditori Lundagård" >>
12 mars "Lund: Ny blockad mot Lundagård" >>
12 mars "Åklagare kopplas in i fallet med hot mot syndikalist" >>

Arbetaren:
23 feb "Hotad till livet efter strejkvarsel" >>
2 mars "Blockader mot Lundagård" >>

Mana:

21 feb "Vill förhandla om arbetsvillkor och blir hotad till liv" >>

Vänster.nu:

21 feb "Malmö: Strejkande hotad till livet" >>

Kolla!

21 feb"Strejkande servitris hotad till livet" >>