Berns vägrar förhandla

Konflikten fortsätter eftersom Berns fortfarande vägrar sätta sig vid förhandlingsbordet. Berns har från första början varit konfliktinriktade och ointresserade av att diskutera en konstruktiv lösning. Detta strider mot god sed på svensk arbetsmarknad. Vi har därför inget annat val än att fortsätta våra blockader mot Berns.

Istället för att förhandla har Berns fört upp konflikten på en ideologisk nivå. Företagets VD Yvonne Sörensen kallar fackets krav för utpressning och lovar att aldrig ge med sig. Att kräva anställningstrygghet och rimliga arbetsvillkor likställs alltså med brottslig verksamhet. Detta säger mer om Berns och Sörensen än om SAC. För att ytterligare förvärra situationen uppmanar Sörensen hela branschen att motsätta sig fackliga krav som anställningstrygghet. Vi har därför inget annat val än att fortsätta våra blockader mot Berns.

Vi har sällan mött en väletablerad motpart med så stor renomé som agerar så aggressivt mot facket som Berns salonger gör. Vi är vana vid aggressiva arbetsgivare men det brukar handla om små ljusskygga företag med ena foten i den undre världen.

Arbetsgivarorganisationen SHR hörsammar Yvonne Sörensens stridsrop och går till angrepp mot fackets krav på anställningstrygghet och angriper rätten till facklig organisering – när de istället kanske borde verka för god sed och en arbetsmarknad där företagen hyser rimlig respekt för facklig organisering. Sverige har en stolt tradition av respekt för fackliga rättigheter som SHR och dess VD Mats Hulth nu hjälper till med att undergräva. Vi har därför inget annat val än att fortsätta våra blockader mot Berns.

För medlemmarna i Stockholms Restaurang och hotellsyndikat, som väl känner hotell och restaurangbranschens arbetsvillkor med svarta löner, slavlika arbetstider, ansvarsförskjutningar via underleverantörer och systematiskt utnyttjande av papperslösa städare och diskplockare, är Sörensens och Hulths beskrivning av fackliga krav mycket provocerande. Vi har därför inget annat val än att fortsätta våra blockader mot Berns.

Berns, ett företag med en omsättning på många miljoner, uppbackat av SHR, en branschorganisation med över tusen medlemsföretag, är i konflikt med en direktdemokratisk fackförening bestående av 735 arbetare inom restaurang och hotellbranschen. Företaget vägrar förhandla och stänger dörren för alla kompromisser. Vi har därför inget annat val än att fortsätta våra blockader mot Berns.

Den vanligaste lösningen på en situation där ett företag inte vill erbjuda fortsatt arbete åt utvalda personer är att man gör ett s k ”utköp” enligt LAS. Berns och SHR beskriver detta krav som utpressning och beskyddarverksamhet. Berns och SHR underkänner därmed hela intentionen med LAS. Man slår vakt om att man inte har något arbetsgivaransvar för personer som företagets ledning flyttat mellan olika bemanningsföretag i upp till sju års tid.

Vänsterpartiet i Stockholm har tagit avstånd från Berns metoder och behandling av städarna. Vi hoppas att fler politiska partier och opinionsbildare vågar stå upp för att alla människor ska ha rätt att organisera sig fackligt i Sverige år 2010 utan att bli särbehandlade eller avskedade på grund av sitt fackliga medlemskap. Berns strävar efter att förflytta våra medborgerliga rättigheter tillbaka till medeltiden.

I likhet med Stockholmsvänstern hoppas syndikatets medlemmar att Berns tar sitt förnuft till fånga och visar ansvarskänsla och inte drar ut på konflikten längre än nödvändigt, utan sätter sig vid förhandlingsbordet inom kort.

Vi kommer att fortsätta blockaderna så länge Berns vägrar komma till förhandlingsbordet.

Berns salonger är sedan 26 februari satt i facklig blockad av Storstockholms Hotell och Restaurangsyndikat av SAC Syndikalisterna.

Storstockholms Hotell och Restaurangsyndikat

Pressmeddelande 2010-06-09
Från SAC-Syndikalisterna