Berns kallas till förhandling - blockaden lyfts i två veckor.

Stockholms Restaurang- och Hotellarbetarsyndikat har idag 22/6 kallat Berns till förhandling. För att visa god vilja häver syndikatet blockaden av Berns salonger under perioden 22/6 – 2/7 så att parterna under denna period kan förhandla ostört. Hittills har Berns vägrat följa god sed och komma till förhandlingsbordet.

.

"Stockholm 2010-06-22

FÖRHANDLINGSFRAMSTÄLLAN

Härmed kallar Stockholms Restaurang- och Hotellarbetarnas Syndikat av SAC
- Syndikalisterna, Berns Group AB till förhandling.

Förhandlingen avser den pågående tvisten om våra medlemmars förlorade
försörjning, Berns avsteg från turordningsprincipen samt kränkningen av
våra medlemmars rätt att organisera sig fackligt.

Målet för bägge parter bör vara att i god ordning mötas och utreda
möjligheterna till kompromiss och förlikning.

För att visa god vilja häver syndikatet blockaden av Berns salonger under
perioden 22/6 – 2/7 så att parterna under denna period kan förhandla
ostört. Vi förutsätter att även arbetsgivarparten tar tillfället i akt för
att ta bort offensiv propaganda mot SAC under denna period.
Medlingsinstitutet är informerade om de vilande stridsåtgärderna.

Förhandling kan ske antingen på en av Berns Group AB utsedd plats eller på
SAC:s förhandlingslokaler på Sveavägen 98 3 tr.

Med förhoppning om att Berns skall ta detta tillfälle i akt, följa god sed
och komma till förhandlingsbordet.

För Stockholms Restaurang- och Hotellarbetarnas Syndikat
På uppdrag av Bernssektionen av ovannämnda syndikat

Javier Pavez Placencia"