Berns hotar städarna privat

Under förhandlingen med Berns presenterade företaget inte ett enda förslag på hur tvisten skulle kunna lösas. Istället valde företaget att försöka skrämma städarna till tystnad genom att hota dem som privatpersoner.

Under två veckor, 26/6- 2/7,  hävde SAC blockaden av Berns salonger.
Förhoppningen var att företaget skulle komma till förhandlingsbordet för
att i god ordning söka en lösning på den pågående tvisten.

Brukligt vid förhandling är att båda parter framlägger förslag och söker
kompromiss och förlikning. I efterhand kan vi se att den ena parten, Berns
Groups, satte sig vid förhandlingsbordet utan några sådana intentioner.

Under förhandlingen presenterade företaget inte ett enda förslag på hur
tvisten skulle kunna lösas. Istället valde man obstruera och på ett
häpnadsväckande sätt försöka skrämma städarna till tystnad.

Under förhandlingen 1/7 hotade Berns, genom sitt ombud från SHR, mycket
tydligt med att stämma städarna privat om inte facket drog tillbaka
samtliga krav på företaget innan klockan tolv nästkommande dag.

Ett sådant agerande, där ett företag hotar med att ge sig på fackets
medlemmar privat istället för deras fackliga organisation följer inte god
sed på arbetsmarknaden.

Att det i detta fall är fråga om ett företag med mångmiljonomsättning som
hotar med att ge sig på arbetslösa städares privatekonomi är moraliskt
förkastligt.

Berns skriver efter förhandlingen att man ämnar göra en negativ
fastställelsetalan i Tingsrätten. Detta står Berns fritt. Det man hotade
med under förhandlingen var dock att stämma städarna som privatpersoner.

Berns skriver vidare i sitt pressmeddelande att SAC höjde kraven under
förhandlingen. Detta är fel. SAC lade ner samtliga krav på kompensation
till den fackliga organisationen och sänkte även kraven gentemot
medlemmarna.

Detta gjordes för att visa god vilja och söka en förlikning. Berns å sin
sida, lade inte ett enda motförslag, utan hotade istället med att stämma
medlemmarna privat om inte facket gav upp samtliga krav på företaget.

Berns beteende under förhandlingen var ett häpnadsväckande exempel på hur
företaget ignorerar god sed, agerar fackföreningsfientligt och moraliskt
förkastligt.

Vi tvingas nu fortsätta blockaden av Berns salonger tills Berns
presenterar ett förslag på hur tvisten skall kunna lösas.