Berns VD sparkar hellre personal än kompromissar

I direktsänd TV i Nyhetsmorgon 9/7 säger Berns VD Yvonne Sörensen att hon är orolig för att SAC:s blockad kan leda till att Berns tvingas säga upp anställda. Det är ett underligt uttalande från en VD som inte lagt fram ett enda förslag på hur tvisten skall kunna lösas.

Berns har under arton veckor vägrat att förhandla och sedan satt sig ned vid förhandlingsbordet endast för att hota med att man ämnar stämma städarna privat. SAC har å sin sida visat att man är beredd att avbryta blockaden för förhandling och att man kan tänka sig att avskriva samtliga krav till fackföreningen samt sänka kraven till medlemmarna.

Att Yvonne Sörensen nu beklagar sig över att hon kan behöva sparka arbetare på grund av konflikten är mycket problematiskt. Det är knappast moraliskt försvarbart att en VD för ett stort företag - hellre än att söka en kompromiss – säger sig vara beredd att använda sin personal som insats för att vinna en facklig konflikt.

Yvonne Sörensen har satsat mycket personlig prestige i frågan. Redan på SHR:s årsstämma i April lovade hon inför hela branschen att inte ge efter för syndikalisterna. På Berns hemsida skrev man i Juni att man vill ”sätta stopp för SAC:s verksamhet”.

Att låta personlig stolthet gå före sina anställdas jobb är inte gott ledarskap. Att vägra lägga fram förslag på lösning av en tvist är inte god sed på arbetsmarknaden. Att försöka vinna en facklig konflikt genom att hota att stämma arbetslösa - i flera fall asylsökande - städare privat, är förkastligt och förmodligen helt exempellöst på svensk arbetsmarknad.

Presskontakt: 0762286309.