Berns ändrar uppfattning

Berns har ändrat sina uppgifter på sin hemsida. Tidigare menade företaget att det var underleverantörerna som gjort fel och använde det som argument för att SAC borde ge sig på NCA. Nu säger man att inga fel någonsin begåtts. Berns har uppenbarligen bestämt sig för att sluta ljuga i smådetaljer och istället ta till stora lögner.

Berns befinner sig i konflikt med SAC sedan majoriteten av de städar Berns hotell blivit uppsagda.  Det som föranledde uppsägningarna var att städarna organiserade sig fackligt och började ställa krav på förbättrade arbetsvillkor.

Tidigare har Berns hävdat att personerna som erbjudits jobb istället för våra medlemmar har arbetat i sex respektive fyra år på Berns. Nu ändrar man sig och hävdar att de istället arbetat tolv respektive sex år på Berns. Denna lögn tar Berns till för att kunna hävda att de inte brutit mot turordningsreglerna.

Tidigare har Berns skrivit att man aktivt uppmanar alla sina anställda att gå med i HRF. Nu hävdar Berns att man aktivt uppmuntrat att personalen själva fritt skall välja vilket fack de vill vara med i, eftersom man inte vill bryta mot ILO-konventionerna eller artikel 11 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Berns menar numera till och med att LAS aldrig kringgåtts av någon underleverantör och att det aldrig funnits några papperslösa som arbetat på Berns. Detta trots att tio städare från Bolivia kämpade för att få ut sina innestående löner 2007. Detta uppmärksammades i tidningen Arbetaren 2007-10-26 och 2007-10-31. Berns vet förstås att papperslösa som träder fram också riskerar att deporteras ut ur landet.

SAC har ställt olika krav med syfte att få Berns till förhandlingsbordet. Berns låtsas som att förhandlingarna strandat, trots att några förhandlingar i detta fall aldrig ägt rum och försöker flytta fokus från sitt eget agerande. Berns fortsätter vägra sätta sig ner och se om det finns en möjlighet att lösa detta genom förhandling.

*

OBS! 100624 har Berns tagit bort den här bemötta informationen från sin hemsida. Den tidigare tillgängliga pdf-filen är borttagen. För att läsa denna, kontakt: registro@sac.se