Bakgrunden till blockaderna mot assistentföretaget Assistansia AB

Den 14 Mars 2011 inledde Malmö LS av SAC omfattande fackliga stridsåtgärder gentemot Assistansia AB som, med över 5000 anställda, är Sveriges största företag som anställer personliga assistenter. 

Bakgrunden till konflikten är att vi hösten 2010 fick vi larm från en medlem i Malmö LS om att allt inte stod rätt till på en av Assistansias arbetsplatser. Assistenterna hade ingen utbildning i medicinhantering, vilket det är lag på att man ska ha. Trots påtryckningar från assistenternas håll vägrade företaget även köpa in skyddsutrustning inför dusch av brukare. Istället tvingades assistenterna att utföra arbetsuppgiften i underkläder. Brukaren fick inte heller något stöd av företaget angående hjälpmedel i hemmet och assistenterna beordrades att resa iväg i jobbet utan ersättning osv. 

Som fackförening stod vi självklart på vår medlems sida och under hösten drevs ett antal av frågorna på arbetsplatsen. Men i början på detta år fick medlemmen ifråga sparken från företaget med motiveringen att hon bland annat "bryr sig mer om sina arbetskamrater än om brukaren". För oss på SAC framstod det såklart som att medlemmen fått sparken för sitt fackliga engagemang. 

Malmö LS av SAC inledde givetvis förhandlingar med företaget angående bland annat uppsägningen och allmän tillämpning av anställningsvillkor. Förhandlingarna bröt därefter samman då företaget arrogant vägrade diskutera frågan överhuvudtaget. 

Kärnan i hela denna fråga kan enligt oss kokas ner till ett enda problem; det svaga anställningsskydd som förhandlats fram genom att ”dumpa” lagen om anställningsskydd i gällande kollektivavtal. Det är så pass dåligt att personliga assistenter helt utan motivering kan få sparken på dagen utan uppsägningstid.  Detta är förödande för att kunna upprätthålla en god arbetsplats och arbetsmiljö då alla anställda som påpekar problem på arbetsplatsen får sparken. Det är dåligt för alla parter och inte minst för brukarna själva. De enda som tjänar stora pengar är ledningen, högre chefer och aktieägare. Alla andra är förlorare. 

I samband med denna enskilda fråga började vi också få in mängder med mejl från assistenter som hade liknande erfarenheter av att bli sparkade på dagen när de drev frågor på arbetsplatsen som handlade om anställningsvillkor och arbetsmiljö. En assistent berättar om en arbetsplats där brukaren öppet missbrukade hasch och använde andra droger framför assistenterna. När assistenterna påpekade detta för kundansvarige ledde det till att de som framfört klagomålen fick sparken. 

En annan assistent berättar att hon efter 13 månader på en arbetsplats fick sparken på dagen när hon framförde klagomål till kundansvarige. Hennes 60-åriga brukare hade missbrukare regelbundet på besök och sålde narkotikaklassade tabletter. Hon hade skjutvapen i hemmet och assistenten berättar att hela miljön kändes mer och mer otrygg. När assistenten avskedades var hon den 16 som fått gå på ett år. 

Ytterligare en assistent i Malmö berättade om sina anställningsvillkor. Hon gav oss information om personal som svimmat på jobbet eftersom de inte fått varken måltidsuppehåll eller paus. De fick inte ens gå på toaletten. Assistenter som klagade på dessa förhållanden fick sparken samma dag.

Vad vi i SAC kräver för att våra fackliga stridsåtgärder skall avslutas är att Sveriges största företag inom personlig assistans skall tillämpa rimliga anställningsvillkor. Vi kräver således ett tillägg till gällande kollektivavtal som garanterar att personliga assistenter har humana arbetsvillkor. Som Sveriges största företag inom personlig assistans så kan Assistansia nu välja att gå i bräschen för en hel bransch. Det är också nödvändigt att branschen blir seriös för att på sikt kunna överleva.

För mer information se:

1. Nyanställningsblockad och bojkott mot Assistansia AB
2. Brukare riskerar tvingas byta assistentföretag under bojkott och nyanställningsblockad
3. Assistansia AB föredrar höga löner för ledningen