Assistansia AB föredrar höga löner för ledningen

Assistansia AB föredrar uppenbarligen höga löner för sina chefer framför en god arbetsmiljö för brukare och personliga assistenter.

Assistansia AB håvar in skattepengar och håller inne pengar som egentligen skall gå till brukarnas och assisternas vardagliga samvaro.Det sparas bland annat pengar på att anordna grundläggande utbildningar, ergonomisk utrustning, arbetskläder, ge ut ersättning vid resor och ersättning vid avbruten jour. Andra saker som ses som obekvämt är assistenternas krav på genomskinliga lönerevisioner och tydliga kriterier för lönesättningen. Assistenter som gemensamt ställer dessa grundläggande rättigheter sparkas ofta på dagen eftersom Assistansia har satt i system att anställa personliga assistenter på tidsbegränsade anställningar som enkelt kan avslutas utan motiveringar. På grund av detta har ledningen föregående år lyckats tjäna:

*1. VD, Harald wessman*
1 255 381 SEK (per månad: 104 615 SEK)

*2. Marknads- och kommunikationsdirektör, Helena Pharmanson*
  2 532 410 SEK (per månad: 211 034 SEK)

*3. Styrelseledamot, Per Granath,*
2 384 039 SEK (per månad: 198 670 SEK)

Sen den 14 mars är Assistansia AB försatt i nyanställningsblockad av Malmö LS av SAC syndikalisterna. Blockaden kommer att fortsätta tills överenskommelse om personliga assistenters anställningsvillkor har uppnåtts. Ett förslag till lösning på denna fråga har lämnats till Assistansia den 18 mars 2011.

Information som gått ut till arbetsförmedlingen angående nyanställningsblockaden

Den 14 mars trädde konfliktåtgärder i kraft motföretaget *Assistansia AB*  som tidigare varslats av fackföreningen Malmö  LS av SAC Syndikalisterna enligt § 45 i medbestämmandelagen. Assistansia rekryterar personliga assistenter. Konfliktåtgärderna är vidtagna för att företaget har satt i system att anställa personliga assistenter på tidsbegränsade anställningar när de egentligen skall erhålla tillsvidareanställning. Assistansia har även utnyttjat detta system för att sparka personliga assistenter som drivit fackliga frågor på sin arbetsplats. Konfliktåtgärderna innefattar  nyanställningsblockad vilket betyder att arbetssökande har rätt att neka arbete hos denna arbetsgivare utan att förlora sin ersättning (Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, § 11moment 3). Informationen skall även göras synlig på arbetsförmedlingarnas kontor. Konfliktåtgärderna omfattar, förutom medlemmar i SAC syndikalisterna, även  oorganiserade och medlemmar i kommunal om de åberopar sin neutralitetsrätt._*Alla arbetssökande* _, oavsett om de är oorganiserade eller innehar medlemskap i kommunal, äger rätten att neka arbete på arbetsplats som är försatt i blockad. Enligt lagen kallas detta "neutralitetsrätt" vilket är en rättighet som inte behöver sanktioneras av en fackförening.Neutralitetsrätten är en individuell rättighet. Vi kommer även att meddela er när konflikten är löst och blockaden är upphävd."

*
För mer information:*
1.
www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Nyanställningsblockad-och-bojkott-mot-Assistansia-AB
2.
www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Brukare-riskerar-tvingas-byta-assistentföretag-under-bojkott-och-nyanställningsblockad