Arkivveckan flyttar från Berns

Arkivveckan 2011 skulle arrangerats på Berns Salonger. Arrangörerna beslutar nu att flytta konferensen till en annan lokal eftersom man inte vill tvinga deltagarna att bryta den pågående blockaden. 

– Deltagarna ska inte behöva känna att de tar ställning i en konflikt genom att komma på Arkivveckan, säger riksarkivarie Björn Jordell till LO-tidningen den 6 december. Han poängterar också att Arkivveckan inte tar ställning i själva konflikten.

Arkivarierna på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek protesterade den 30 november mot att deras medverkan skulle innebära att de tvingades bryta den pågående blockaden av Berns. Också SAC:s Arbetsutskott har protesterat mot valet av lokal då SAC Syndikalisterna ingår i Folkrörelsernas Arkivförbund.