Angående P1s granskning av Västerorts LS

Vi välkomnar medias granskning av oegentligheterna i Västerorts LS, men skulle uppskattat om P1 Konflikt:s journalister hade kontaktat SAC för att höra vår syn på saken. 

Västerorts LS har fört SAC bakom ljuset och ett problem med att utreda våra misstankar var att ingen i Västerorts LS ville samarbeta med SACs utredning av lokalorganisationen. Utredningen tillsattes i september 2012, då centralorganisationen fick en kopia av den lokala revisorsrapporten. 

Alla inblandade medlemmar skyddade ordföranden i Västerorts LS och verksamheten fram tills att kooperativet Intikilla gick i konkurs i januari 2013. Det var först då medlemmar i Västerorts LS vände sig mot ordföranden och började berätta om vad de sysslat med. Vårt intryck är att en majoritet av Västerorts LS aktiva medlemmar själva varit inblandade i verksamheten. Därför såg vi heller inget alternativ till att utesluta hela Västerorts LS.

Tvärtemot vad Konflikt hävdar, så uteslöts Västerorts LS vid SAC:s Centralkommittés möte den 23 februari. Uteslutningen var alltså ingen reaktion med anledning av programmet, utan resultatet av ett omfattande internt arbete. Anledningen till att vi inte gick ut med det direkt, var att vi ville att beslutet skulle nå våra lokala samorganisationer och Västerorts medlemmar först. 

Hade P1 Konflikt gjort sin research, hade de t ex kunnat se på hemsidan att Västerort inte längre var en del av SAC-syndikalisterna. P1 Konflikt har för övrigt inte gjort några försök att få kontakt med centralorganisationen för en kommentar.

Vi välkomnar en debatt om papperslösas villkor, det behövs. Men vi är också bestörta och besvikna över hur vår organisation har använts för att utnyttja redan utsatta.

Liv Marend 
Generalsekreterare