Allt stöd till strejken

SAC Syndikalisterna stödjer strejken på Öresundstågen. Vi är kollektivtrafikanter, men i första hand arbetare - allt stöd till strejken!

Veolia, uppbackade av Almega, vill försämra arbetsvillkoren avsevärt. Cirka 250 arbetare har blivit varslade på Öresundstågen och kommer eventuellt återanställas med lägre tjänstgöringsgrad.

Visa ditt stöd för strejken, lägg ilskan och frustrationen där den hör hemma - hos arbetsköparna som är mer intresserade av vinstmaximering, än att vi ska ha det bra på jobbet, att tåg och spår underhålls och att det finns bra kollektivtrafik.
 
Vi är kollektivtrafikanter, men i första hand arbetare - allt stöd till strejken!

#stödstrejken
#facketsomförändrar
#kollektivkamp

SAC har varslat sympatiåtgärder med SEKO gällande stridsåtgärder mot Veolia:

Sympatiåtgärder med SEKO

Mer info om strejken hittar du här:oresundstagsbloggen.wordpress.com