Aktioner mot Svenska Kyrkan i åtta städer

12 oktober genomfördes en internationell aktionsdag till stöd för de sparkade lärarna på Svenska skolan i Berlin. Skolans ägare är Svenska kyrkan och i Sverige arrangerade SAC flygbladsutdelningar i Umeå, Stockholm, Örebro, Nyköping, Norrköping, Linköping och Göteborg.

 Här hittar du bilder från de olika städerna. Även i Grekland, Frankrike, Österrike, England och Tyskland genomfördes aktioner.