Aktioner mot SKANSKA i Malmö och Stockholm

Vid Skanskas huvudkontor i Stockholm och vid regionskontoret i Malmö möttes personal och besökare klockan 15.00 den 13 april av flygbladsutdelare samt banderoller med texten ”Ja till fasta jobb – Nej till bemanningsföretag”. Runt 50 personer deltog i de samordnade aktionerna.

I Stockholm förklarade Västerorts LS i en megafon att man inte accepterar att Skanska genom ett illa beryktat bemanningsföretag låtit papperslösa arbetare jobba på byggarbetsplatser i Stockholm utan lön.

Skanska har flera gånger tidigare fått varningar om att bemanningsföretaget i fråga, Bymbo AB, utnyttjar papperslösas situation och inte betalar ut löner. Företaget har nu fått sin f-skattsedel indragen av skatteverket.

– Den avreglerade bemanningsbranschen gör det möjligt för företagen att ersätta anställd personal med inhyrd. Genom att köpa billig arbetskraft från oseriösa bemanningsföretag bidrar stora företag som Skanska till osäkra arbetsvillkor och till exploateringen av papperslösa, säger Ruben Tastas Duque, presstalesman på Västerorts LS av SAC.

Skanska menar sig inte ha något ansvar för den uteblivna lönen, ett argument som inte godkänns av Västerorts LS. Fackföreningen kräver att Skanska betalar ut innestående lön samt ett skadestånd. Frågan om ansvarsförskjutning via bemanningsföretag är en viktig fråga på arbetsmarknaden just nu.

– Genom bemanningsföretagen skapas en otrygg livssituation för de anställda, som tvingas stå på standby för att få jobb och sedan bollas runt mellan olika arbetsplatser. Det hotar också facklig organisering och skapar en tystnad på arbetsplatserna. Vi har sett hur bemanningsföretagen används som strejkbrytare, som under konflikten på Lagena 2009, och vi ser i fallet med Skanska hur bemanningsföretagen gör det möjligt för etablerade företag att ha billiga papperslösa arbetare som jobbar under slavlika förhållanden mitt i den övriga verksamheten, säger Mikael Lindegren från Stockholms LS, som tillsammans med fackföreningar inom LO, TCO och SAC skrivit under det s k Jobbupproret som kräver avtalsreglerad begränsning av bemanningsföretagen.

– Den nya situationen på arbetsmarknaden måste bemötas med en ny facklig offensiv där ansvaret läggs direkt på kundföretaget där själva arbetet utförs, säger Tastas Duque.Flygbladsutdelningar, blockader och andra fackliga stridsåtgärder fortsätter tills dess Skanska tar sitt ansvar och betalar ut lön och skadestånd.Västerorts LS av SAC