[2009-08-30] 100 år sedan storstrejken

Det är nu hundra år sedan storstrejken ägde rum och flera artiklar har de senaste veckorna berört ämnet.

Bland annat har tidningen Arbetaren berört händelsen i sin ledarartikel "Syndikalism i Folkhemmet" (2009-08-19) och historikern Herman Lindqvist tillägnade nyligen händelsen artikeln "Arbetarna strejkade och svalt – förgäves"Aftonbladet.se (2009-08-09). Bland annat kan man läsa att "Många av de missnöjda arbetarna bröt sig ur LO och bildade Sveriges arbetares centralorganisation, SAC, syndikalisterna".

Vill du fördjupa dig ytterligare i omständigheterna kring storstrejken 1909 och SAC:s bildande 1910 finns en hel del material upplagt på vår hemsida. Läs till exempel de två jubileumsskrifterna av Karl Bergkvist, broschyren som föregick SAC:s bildande och sedan trycktes i totalt 230.000 exexmplar, eller samma broschyr efter SAC:s bildande.

Det finns också gott om artiklar från tidningen SAC-kontakt från 1995 som handlar om SAC:s första år. Läs "De första svåra åren", "Från socialdemokrati till syndikalism", "Kuppmakare bildade SAC!", "Syndikalismen växer fram" och "Syndikalismen når Sverige". En bibliografi över SAC:s historia 1910-1919 finns också tillgänglig.

Slutligen rekommenderas en tredelars artikelserie i tidsskriften Syndikalismen från 1926. Del 1, 2 och 3.