”Svenska anställda kommer inte i närheten av problemen”

En överklassfamilj tvingades betala skadestånd till en arbetare, lyckade indrivningar av löner har genomförts, och förhandlingar har lett till mer trygghet på jobbet. Lisa Johansson och Emil Boss berättar bland annat om migrantarbetare som inte fått tillräcklig lön och en medlem som straffats med farligt arbete. De är med i förhandlingskommittén i Stockholms LS som har många ärenden i gång.

– Jag var med i en förhandling med 08 Betong. De har behandlat sina arbetare så illa. De tar bara in arbetare från andra länder som inte får ordentliga löner och de följer inte avtal, berättar Lisa.
08 Betonghåltagning AB är en svensk familjeägd firma med ungefär 50 anställda. En av dessa arbetare hörde av sig till Stockholms LS när han var sjukskriven efter att ha blivit rejält utnyttjad. En morgon sjukanmälde han sig till arbetsköparen genom ett sms men det var inte tillräckligt. Eftersom han inte ringt var det inte giltigt och han skulle inte få sjukpenning.
– Det är ju inte klokt. De ville att han skulle skriva på ett papper, att det var hans fel, att han inte hade sjukskrivit sig ordentligt, säger Lisa. Hon berättar också att arbetsledningen kommit hem till arbetare och kollat tempen för att se om de verkligen är sjuka.

Lisa Johansson och Emil Boss, Stockholms LS förhandlingskommitté

Försökte trötta ut arbetaren
Emil berättar hur arbetsköparna behandlade arbetaren på 08 Betonghåltagning.
– De tyckte inte att han jobbade lika hårt som de andra, det vill säga de som jobbar 24-30 timmar i sträck, och använde de här verktygen 5-6 gånger över gränsvärdena, berättar Emil.
Byggfirman såg arbetaren som besvärlig och försökte trötta ut honom genom bilningsjobb för hand på heltid som är otroligt hälsofarligt.
– Man kan få så kallade vita fingrar efter bara några månaders handbilning på heltid, enligt Emil.
Bilning innebär att en speciell maskin används för att göra hål i hårda byggmaterial, till exempel tegel och betong. Det är ett tungt arbete som sliter rejält på kroppen. Enligt Arbetsmiljöverket får bilning endast genomföras under mycket begränsad tid. Lisa berättar att arbetare har fått stå hela dagar fast det är tillåtet att borra max tolv minuter i taget och max fyrtiotvå minuter på en dag.

Regionalt skyddsombud
Emil är regionalt skyddsombud i Stockholms LS. Det innebär en möjlighet att hämta ut tidrapporter från anställda och gå skyddsronder på arbetsplatser där det finns medlemmar. Emil berättar:
– Skyddsronder handlar om att kolla olika saker på arbetsplatsen. I praktiken har jag gått in, tagit på mig den här användbara brickan som jag tycker är ett av våra bästa fackliga verktyg, fortsätter han och visar den bricka han har på sig under ronderna.
– Och så går man ut på ett bygge till exempel. Går igenom alla säkerhetsgränser och områden med ”obehöriga äga ej tillträde”, sen knackar på platskontoret, baracken, och så säger man ”hej jag är regionalt skyddsombud och jag behöver er hjälp med att ta ut lite timrapporter på den här underleverantören.”
Emil beskriver personalen som ska hjälpa honom som tillmötesgående. I tre ärenden har Stockholms LS använt sig av regionalt skyddsombud, varav 08 Betonghåltagning är det största.

Lögner från byggfirman
– De påstod också på 08 Betong att medlemmen skulle ha hotat en arbetskamrat, bara för att jävlas, berättar Lisa.
– Där hade de oss på kornet, säger Emil. Halvvägs i ärendet ringde de plötsligt upp från företaget och sa ”er medlem har hotat en kollega, vi måste omplacera honom men vi har ingen plats att omplacera honom på”. Det var på kvällen, och på morgonen efter åkte jag ut till det bygget där det här skulle ha hänt.
Det visade sig att inget hade hänt, medlemmen hade inte hotat någon. Då skickade Stockholms LS ett papper med en åtgärdsbegäran, att händelsen inte tycks ha inträffat och att medlemmen ska återgå i tjänst.

Samarbete med Arbetsmiljöverket
08 Betonghåltagning överklagade Stockholms LS anklagelser och sa att de inte har några medlemmar av SAC. Arbetsmiljöverket ställde frågan till Stockholms LS som svarade att de har en medlem, och det räckte för att Arbetsmiljöverket i Stockholm skulle inspektera företaget. Emil berättar:
– Jag och Frederick Batzler (SAC:s fackliga samordnare) var där. Och de var mycket tuffare och proffsigare än vad jag föreställde mig. De gav oss lite beröm också. De gick ut i media och sa att allt det vi påstår stämmer.
När Arbetsmiljöverket är inblandat kan det regionala skyddsombudet bistå dem genom att samla in rapporter och annat som kan behövas.

Arbetsplats betonghåltagning, byggarbetsplats

08 Betonghåltagning blev tvungna att sluta med de alltför långa arbetspassen, införa arbetsrotation när det gäller betongbilning och farliga arbetsmoment stoppades i hela firman.
– Det är coolt att vi kan gå in och påverka hela arbetsmiljön, säger Emil.
Med det som hänt medlemmen var det uppenbart att en uppsägning hade provocerats fram och han kunde rättsligen avsluta sitt arbete för firman.  
– Sista budet här har varit att de vill ge mycket mindre än vad vi tycker att de borde ge, berättar Lisa.
Ärendet går nu vidare till arbetsdomstolen.  

Hotade med konkurs
Stockholms LS är också i konflikt med ett café som har en medlem som inte fått ut rätt lön. Medlemmen har jobbat många timmar övertid gratis. Hela den utlovade grundlönen på 25 000 kronor betaldes inte heller ut. Det blev också fler arbetade timmar än de överenskomna, så arbetaren hade knappt tid att umgås med sin familj.
– Vi var åtta förhandlare och de kom utan jurist, ett par, som är ägare, berättar Emil.
Under förhandlingen gick de igenom de brott som begåtts mot arbetstidslagen.
– Det är fem paragrafer. Och vi hade beräknat vilka sanktionsavgifter som staten skulle utkräva för det och det går att beräkna. Det är en procent av prisbasbeloppet per övertidstimma. Den summan var ungefär 400 000, fortsätter Emil.
De fick bekräftat att uträkningarna på de obetalda övertidstimmarna stämmer. Den summan skulle uppgå till nästan 200 000 kronor. Även brott mot MBL (medbestämmandelagen) hade begåtts som innebär 15 000 kronor till Stockholms LS. Svaret från caféets ägare blev ”att det här kommer vi inte kunna betala och försätta oss i konkurs”.
– Vi sa då att vi endast håller fast vid löneskulden och att vi kan göra en avbetalningsplan så att inte firman går omkull men då höll de ändå på att ”vi måste kanske gå i konkurs ändå”. De använde det lite som ett hot, enligt Emil.
Ägarna till caféet har ytterligare ett företag. Förhandlarna från facket sa att om de väljer att sätta caféet i konkurs trots det generösa budet kommer det andra företaget sättas i blockad.
– Och då såg de faktiskt bleka ut. Så jag tror att det är vår styrkeposition just nu, säger Emil.
Medlemmen som jobbar på caféet har jobbat 1300 timmar övertid i ett år och fyra månader utan att få betalt.

Vinst mot överklassen och en förhandling åt helsicke
En konflikt som löste sig snabbt handlade om en arbetare som blivit uppsagd från Villa soludden, ett lyxigt konferenshotell.  
Den uppsagda medlemmen fick 130 000 kronor och Stockholms LS fick 15 000 kronor. Konferenshotellet ska också teckna kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket.
– De körde med att ”vi förstod inte att vi gjorde fel”. Det var en riktig överklassfamilj, berättar Lisa.
    Sedan oktober 2018 har Stockholms LS förhandlingskommitté haft 17 fall. Målen uppnåddes tydligt i nio av fallen. Sju av fallen är  pågående eller tillhör medlemmar som är nöjda trots att allt önskvärt inte uppnåddes.
– Vi vinner oftast och det är ovanligt att medlemmarna blir missnöjda, för även om vi inte uppnår så mycket så tycker de oftast att vi gett bra stöd och de tycker att det är kul att driva sina ärenden, berättar Emil. De bästa ärenden är de som löser sig snabbt såklart, de som löser sig utan MBL till och med.
Ett exempel är en förskola som hade dålig administration och inte trodde på medlemmen.
– Men det slutade med att de fick betala 30 000. De hade alltså en löneskuld till medlemmen, säger Emil.
En annan förhandling som gick bra var med Tylömarks trädgård. En arbetare där har fått fast heltidsanställning efter att ha haft visstid länge. Den medlemmen fick också lite betald arbetstid för att plugga körkortsteori.
    Ett fall som gick mindre bra slutade i alla fall med en kreativ stridsåtgärd. Det var en fastighetsförmedling där den anställda fick en lön som var lägre än den summa de fakturerade bostadsförmedlingen.
– Han blev anställd av en gammal vän. Arbetsförmedlingen skulle gett honom bidrag för att han behövde någon speciell hjälp för att han hade någon funktionsvariation, berättar Lisa. Han fick aldrig någon speciellt hjälp men han tog emot pengarna. De gjorde någons slags deal att om han jobbade ett tag så skulle de dela på vinsten.
– Det var ett snårigt ärende. Kompisar som gör avtal och blåser varandra. Det gick åt helsicke. Vi hade inget juridiskt att komma med alls, berättar Emil. Och företaget var svårt att nå. Vi varslade om blockad men i slutändan blev det bara att medlemmen själv köpte ett bilvrak och satte upp affischer på insidan av fönstren, och parkerade bilen utanför firman tills den bogserades bort.

Aktion vid COOP:s lager
Vid några tillfällen under våren och sommaren har Stockholms LS funnits på plats utanför COOP:s lagerterminal i Bro och delat ut flygblad till 300-400 anställda. Arbetsintensiteten på lagret har ökat med över 300% på tio år och det beror inte på nya maskiner eller lokaler, utan på att varje lagerarbetare plockar mer. Hårdare jobb för samma lön. Stockholms LS uppmuntrade arbetarna att prata ihop sig, protestera öppet, stötta skyddsombuden och gå med i facket. Det började med att en medlem som jobbar på COOP:s lager protesterade mot effektiviseringen.
– Medlemmen har kört ett enmanskrig där i många år. På ett konsekvent och otroligt modigt sätt, enligt Emil.
Plockordrar sparades sedan 2008 och kan bevisa att jobbet sker fyra gånger så snabbt nu, för samma lön. Medlemmen vägrade öka arbetstempot under fyra år. Efter varningar bestämde arbetsledningen till slut för att göra sig av med den personen.
– De avskedade honom. Vi förhandlade. Det slutade med att det blev ett utköp, säger Emil.

Aktion COOP lager

Ytterligare en byggfirma
Efter mötet med Lisa och Emil ska de sätta sig vid förhandlingsbordet med ännu ett byggföretag.
– Det är sex medlemmar som inte har fått lön. Vissa inte alls för byggen. Och det här är anmärkningsvärt, säger Emil och förklarar samtidigt som han ritar på en whiteboard-tavla.
– Och här är järnvägen. Här byggs det bostadsrätter precis bredvid. Och så är det platskontor där alla underentreprenörer träffas varje morgon. Vi har en medlem från Ukraina som sitter med på alla morgonmöten. Sen så handleder han de Ukrainska plåtslagarna för han har lärt sig svenska, och så bygger de tak, stuprännor, fönster och allt sådant, månad efter månad. Han kommer till oss, inte för att han är missnöjd med att få 100 kronor i timmen och jobba 50 timmar i veckan, och bo på bygget i en liten barack; han är lite missnöjd för att han inte fått lön på fyra månader.
Där börjar det, och de har fortfarande inte fått ut sin lön. Arbetarna från Ukraina har åkt hem till sina hemländer för att förnya tillstånden. Om de kommer tillbaka till Sverige beror på huruvida de får betalt för sin resa.
    I ett möte med huvudentreprenören sa Emil att de måste få tag på chefen för underleverantören för att medlemmarna inte hade fått sina löner. Två dagar efter mötet hörde ”skumraskföretagaren” av sig:
– Och sa ”jag har hört att ni söker mig, jag vill komma till förhandling”, så det är den förhandlingen vi ska ha idag, säger Emil och fortsätter prata om hur migranter blir utnyttjade:
– Det finns verkligen två arbetsmarknader. Svenska anställda kommer inte i närheten av problemen. Det är inget av de företagen som borde få finnas kvar, men det gör de ju såklart. Det är som en samhällshemlighet alltså. Det har fullständigt havererat nu.

Intervjun gjordes 14 juni 2019. En längre och mer detaljerad text kommer finnas i vår medlemstidning som kommer ut i början av september. Bli medlem så får du den!

Text: Solveig Betnér
Informationsorganisatör

Läs också Arbetarens artiklar om turerna kring 08 Betonghåltagning:

Arbetare straffades med farligt bilningsarbete

Företag med usla villkor anlitas vid sjukhusbygge

Region Stockholm utreder betongfirmas arbetsvillkor

Veiddeke portar 08 Betonghåltagning

Polisen utreder 08 Betonghåltagning

Arbetsmiljöverket prickar 08 Betonghåltagning

Och en intervju i Arbetaren med Emil Boss om att strejkrättsinskränkningarna
gör de kriminella företagen till vinnare:

”Kriminella arbetsköpare är vinnarna”

Nominera till civilkuragepriset 2019